Kjøretøy sperrer E8

E8 er stengt mellom Skibotn og grensen til Finland fordi et kjøretøy sperrer veibanen.