NRK Meny
Normal

Kan bli en del av oljevernet i nord

Foreslås som et ledd i å forbedre den stående slepebåtberedskapen.

KV Andenes

En arbeidsgruppe bestående av Kystverket og Kystvakta har nettopp levert en rapport om et fremtidig samarbeid. Der er blant annet en mulig konflikt mellom slepeoppdrag og Kystvaktas øvrige oppgaver vurdert, dersom Kystvakta igjen blir en del av oljeberedskapen i nord.

Foto: Hommedal, Marit / SCANPIX

– Ved oljesøl har vi plassert materiell ombord på Kystvaktens fartøy, så der er det allerede et tett samarbeid. Hva fremtiden vil bringe får være opp til politikerne å bestemme, sier Åsebø.

Dette forteller Kjetil Åsebø, som er fagansvarlig for slepebåtberedskapen i Kystverket.

Men NRK kjenner til at en arbeidsgruppa allerede har vurdert hvordan Kystvakta skal kunne bidra til å ivareta slepeberedskap i nord, uten at de øvrige oppgavene svekkes.

For selv om Kystvakta jevnlig tauer både havarister og lovbrytere til land, så ble den forpliktende samarbeidsavtalen med Forsvaret avslutta i 2010.

Det var fordi Forsvarsdepartementet mente slepeberedskapen gikk på bekostning av de store overvåknings- og kontrolloppgaver som Kystvakta har som hovedoppgave.

– Beredskapen har siden oppstarten vært et samarbeid mellom Kystverket og Forsvaret. De har også bygget fartøy med slepebåtnotasjon som er egnet for formålet, sier Åsebø.

Rapporten som Kystverket og Kystvakta har utarbeida nylig er overlevert både Samferdsels- og Forsvarsdepartementet, men er ennå ikke offentlig.