NRK Meny
Normal

Is og snø gir reinen mat-problem

Vinterbeiteforholdene for rein i Troms er ekstra vanskelige nå. Fylkesmannen ber derfor alle som ferdes i skog og fjell om å vise særlig hensyn!

Reinsdyr

Nedising og senere store mengder snø skaper problemer for reinen å finne mat.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Fylkesmannen i Troms har den siste tiden fått inn en rekke henvendelser om dårlige beiteforhold for rein fra flere reinbeitedistrikt over hele fylket. Dette gjelder både kystområdene og indre deler av fylket, sier Øystein Ballari, fagansvarlig reindrift.

Islag skaper beiteproblemer

Etterjulsvinteren var preget av vekslende perioder med mildvær og frost. Nedbøren kom i form av regn, sludd og snø alt etter temperaturforhold. Det resulterte i nedising og krevende beiteforhold i store deler av de tradisjonelle vinterbeiteområder. Senere har det kommet mye snø over hele fylket, som gjør at de vanskelige beiteforholdene vedvarer.

– Dette gjør reinen mer sårbar for forstyrrelser og de trenger energien på å finne tilgjengelig beite, minner Øystein Ballari om.

Etter måneder med begrenset næringstilgang går reinsdyrene mer spredt enn vanlig og reinen har generelt dårligere kondisjon. Reinsdyrene vil trekke ned til områder med mindre snø og mer tilgjengelig beite. Mange vil derfor oppleve å se rein i områder de normalt ikke bruker å være i.

Vis hensyn – også i påsken

Snart er påsken her og det betyr økt utfart i skog og fjell. På grunn av de vanskelige beiteforholdene ber Fylkesmannen i Troms om at alle som ferdes i utmark viser særlig hensyn til reinen.

– Vi håper folk har forståelse for den ekstraordinære situasjonen reindriftsnæringen er i. Blir reinen jaget eller forstyrret på andre måter vil det kunne føre til tap av dyr. Spesielt utsatt er drektige simler, påpeker Øystein Ballari.

Treffer du på rein er det svært viktig at du viser hensyn ved å gå utenom eller forholde deg rolig slik at de får dra videre i sitt eget tempo. Det er også viktig å minne om at det er båndtvang for hunder fra 1. april. En hund kan bevege seg i store områder og kan dermed forstyrre reinflokken betydelig.