Normal

Innkalles på teppet

Fiskeri – og kystminister Lisbeth Berg-Hansen må forklare Stortinget om sine interesser i oppdrettsnæringa.

Video nsps_upload_2009_11_20_20_21_32_913.jpg
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

Det er ikke nok at Fiskeri – og kystminister Lisbeth Berg-Hansen har frasagt seg alle sine forskjellige styreverv, flere av dem innafor fiskerinæringa.

Fremskrittspartiet forlanger at hun møter i Stortinget for å forklare seg om sine bånd til fiskerinæringa

Må tydeliggjøre

Fiskeri – og kystminister Lisbeth Berg-Hansen eier ti prosent av aksjene i lakseoppdrettselskapet SinkaBerg-Hansen AS.

I fjor omsatte selskapet for mer enn en halv milliard kroner.

- Fiskeriministeren har for store interesser i næringa til ikke å ha et engasjement, men for å unngå habilitetskonflikter må hun tydeliggjøre det overfor Stortinget, sier Fremskrittspartiets leder, Siv Jensen.

Hjertebarnet

Fiskeri – og kystminister Lisbeth Berg-Hansen sier at hun gjerne møter i Stortinget for å forklare sine økonomiske interesser, men hun kommer ikke til å selge seg ut av oppdrettsselskapet der hun er en stor eier.

- Dette er livsverket til familien min, så jeg kommer ikke til å selge meg ut . Det er her hjertet mitt ligger, sier Berg-Hansen.

Fiskeriministeren avviser også at hun har noe stort habilitetsproblem.

- Jeg har forstått det slik at jeg kan bli inhabil i bare noen få saker. Ut over det kan jeg være fiskeri – og kystminister for hele kysten og for hele næringa, sier hun.

Et politisk problem

Professor Jan Frithjof Bernt ved juridisk fakultet ved Universitetet i Bergen er en av landets fremste eksperter på forvaltningsrett. Han er ikke enig med statsråden.

Bernt mener at hun formelt sett nok vil være habil i de aller fleste saker som hennes departement skal behandle. Likevel mener han at Berg-Hansen må selge aksjene sine i lakseoppdrettselskapet Sinkaberg-Hansen.

- Det er for å unngå at hennes sterke private økonomiske interesser blir et politisk problem for henne og for departementet.

Kan oppstå tvil

- Hun har betydelige økonomiske interesser i næringa, og det kan fort bli stilt spørsmål ved hennes behandling av saker som handler om rammebetingelsene for oppdrettsnæringa, mener Bernt.

- Spørsmålet kan bli om hun tar avgjørelser ut fra samfunnets interesser eller sine egne private interesser, sier professor Jan Frithjof Bernt ved Universitetet i Bergen.