NRK Meny
Normal

I dag starter Andhøy-saken i Høyesterett

Jarle Andhøy-saken skal behandles i Høyesterett tirsdag og onsdag. Andhøy nekter å betale bot for brudd på meldeplikten i Antarktis.

Jarle Andhøy

Jarle Andhøy under ankesaken i Hålogaland lagmannsrett i Tromsø.

Foto: Bjørnbakk, Jan-Morten / NTB scanpix

Tirsdag starter Høyesterett behandlingen i saken om Jarle Andhøy skal straffes for brudd på meldeplikten og miljøforskriften i Antarktis.

Andhøy ble i Hålogaland lagmannsrett i november 2014 dømt til 45 000 kroner i bot. Han godtok ikke straffen og anket den til Høyesterett.

Det er en interessant sak som vår øverste domstol tirsdag og onsdag skal ta stilling til. For aldri tidligere har lov om Bouvetøya, Peter I’s øy og Dronning Maud Land vært prøvd for Høyesterett.

Førstestatsadvokat Lars Fause skal prosedere for påtalemyndigheten.

– Tema er å påvise at de norske reglene om meldeplikt før man seiler til Arktis skal overholdes, og er i samsvar med folkeretten på området. Det andre er at påtalemyndigheten mener at reglen er så klar og tydelig at den ikke er i strid mot menneskerettighetene og grunnloven.

– Reiser uavklarte og omstridte spørsmål

Jarle Andhøys advokat, Brynjar Østgård er ikke enig i at hans klient skal straffes.

Jarle Andhøy og forsvarer Brynjar Østgård

Jarle Andhøy og forsvarer Brynjar Østgård i lagmannsretten i fjor høst der han ble bøtelagt for å ha seilt til Antarktis uten tillatelse. Nå får eventyreren prøvd sin sak for Høyesterett.

Foto: Bjørnbakk, Jan-Morten / NTB scanpix

– Saken reiser hittil uavklarte og omstridte spørsmål om hele det rettslige regime rundt Antarktis. Men når det gjelder grunnlaget for å straffe folk etter norske regler, så kreves det klare regler. Det mener vi at man ikke har i dette tilfellet.

– Men påtalemyndigheten mener at Jarle Andhøy ikke har holdt meldeplikten og miljøforskriftene, og at han derfor må dømmes?

– Isolert sett har ikke han oppfylt forskriftene, men det grunnleggende spørsmålet er om disse forskriftsbestemmelsene gjelder det som han har gjort. Nemlig å seile i åpent hav, sier Østgård til NRK.

Lette etter kamerater

Høyesteretts-behandlingen av Andhøys sak tirsdag og onsdag har bakgrunn i Lagmannsrettens dom hvor retten slår fast at han brøt forskriftene for Antarktis-traktaten i 2012, da Andhøy uten tillatelse eller forsikring dro for å finne ut hva som hadde skjedd med hans tre kamerater som forsvant under Berserk-ekspedisjonen i februar 2011.

Både lagmannsretten og Nord-Troms tingrett kom fram til at Andhøy har brutt det internasjonale regelverket der alle aktiviteter sør for 60. breddegrad skal godkjennes ett år i forveien.

Andhøy aksepterer ikke det regelverket han ifølge to norske domstoler har brutt.

– Både Norge og andre enkelte andre nasjoner som har underskrevet antarktisktraktaten oppfører seg nærmest som imperialistherrer nede i et statsløst kontinent. Vi skal prosedere i Høyesterett på at farvannene i Antarktis er internasjonalt farvann der farkoster og statsborgere av alle nasjoner har rett til å seile, sa Andhøy fredag forrige uke.

Fredag ble det kjent at eventyreren Jarle Andhøy igjen er anmeldt av Norsk Polarinstitutt for det de mener er ulovlige aktiviteter i Antarktis.