NRK Meny
Normal

Hurtigruten skal igjen anløpe Mehamn

Stortinget slår fast at Hurtigruten skal anløpe Mehamn igjen så snart kaia der er reparert.

Sørgående hurtigrute MS Polarlys med kurs for Sortland, Andøya i bakgrunnen.

Hurtigruten har av sikkerhetshensyn valgt å la være å anløpe Mehamn fordi kaia har vært ødelagt.

Foto: Trond Gansmoe Johnsen

Det er klart etter at transportkomiteen torsdag er ferdig med behandlingen av et forslag om anløpsforholdene i Mehamn i Finnmark.

Fra januar 2014 har ikke Hurtigruten hatt anløp i Mehamn, begrunnet i sikkerhetsmessige vurderinger gjort av skipenes kapteiner.

– Det er uheldig at Hurtigruten over lang tid nå har unnlatt å anløpe Mehamn, sier saksordfører i transportkomiteen, Sverre Myrli fra Arbeiderpartiet.

I april 2012 ble den gamle trekaia i Mehamn skadet i et sammenstøt med et hurtigruteskip.

– Vil ikke ha Kystverket inn i saken

– Staten kjøper tjenester fra Hurtigruten på strekningen Bergen–Kirkenes for store summer. Da må også Hurtigruten levere tjenester i tråd med kontrakten og de krav som er satt fra statens side, understreker Myrli.

Nå har Stortingets transportkomité konkludert med at det vedtatte anløpsmønsteret fro Hurtigruten skal følges.

Det var SVs stortingsrepresentant for Finnmark, Johnny Ingebrigtsen, som i mai fremmet et representantforslag om at Kystverket skulle foreta en faglig vurdering av anløpsforholdene i Mehamn.

– Transportkomiteen vil ikke at Kystverket skal gå inn i saken, rett og slett fordi det ikke er Kystverkets ansvar. Hvilke kaier som skal benyttes og deres beskaffenhet er en sak mellom havneeier og rederi, påpeker Myrli.

Johnny Ingebrigsten er overrasket over at komiteen ikke vil la Kystverket gå inn og vurdere anløpsforholdene i Mehamn.

– Det er jo nettopp Kystverket som tilrettelegger, vurderer, prosjekterer, bygger og lager seilingsleder og innseilinger til og inne i havner. De er statens mest kompetente og aktive organisasjon, som utvikler havnene, sier Ingebrigsten til NRK.

Enstemmig transportkomité

Sverre Myrli fra Arbeiderpartiet vil dessuten ikke gjøre noe som forsinker det hele, for kaia vil være ferdig utbedret i begynnelsen av september.

– Nå må alle gode krefter settes inn for at Hurtigruten igjen kan anløpe Mehamn, sier Myrli, som samtidig roser Johnny Ingebrigtsen for å ha tatt opp saken.

Myrli forteller at det er en enstemmig transportkomité på Stortinget som forutsetter at Hurtigruten anløper Mehamn umiddelbart etter at kaia er ferdig utbedret.