Har kontroll etter to branner og strømbrudd i Porsanger

Det har vært hektisk for ledelsen i Porsanger kommune i dag. To branner og flere strømbrudd førte til at kommenen satt inn kriseberedskap. Men onsdag ettermiddag er situasjonen under kontroll.

Distriktspsykiatrisk senter, Lakselv
Foto: Finnmarkssykehuset

Fungerende ordfører i Porsanger kommune Reidun Hesjevik forteller at det til tross for en hektisk situasjon har krisehåndteringen til kommunen fungert.

– Kriseberedskapen ble satt i kommunen og alt har fungert. På Porsanger Helsetun så har folk vært flyttet, sier Hesjevik.

Reidun Hesjevik

Fungerende ordfører Reidun Hesjevik

Foto: Piera Balto / NRK

De ansatte og pasienter ved DPS ble flyttet til et kommunalt bygg og deretter til til et annet bygg like ved der de både fikk husly og mat. Totalt 33 mennesker ble midlertidig evakuert, men de fleste er nå på vei tilbake.

Krevende situasjon

Fungerende ordfører Reidun Hesjevik sier det naturligvis har vært en krevende situasjon med to branntilløp og strømbrudd.

– Men alle kriseplaner har fungert og folk har stilt opp for å hjelpe der det har vært behov.

Nå er det strømsituasjonen i kommunen som gjenstår å få kontroll på.

– Strømsituasjonen i Porsanger kommune er veldig ustabil. Vi har hatt stenging av flere barnehager og skoler. Porsanger Helsetun og aldershjemmet Solbrått går på nødstrøm, sier Hesjevik.

Strømbrudd siden søndag

Ole G. Thomassen Direktør i Luostejok Kraftlag forteller at utfordringer med strømbrudd startet allerede på søndag da de fikk en høyspentkabelfeil i Lakselv som berørte en nettstasjon. Den feilen ble rettet i tretiden natt til i dag.

Kun en time senere måtte montørene ut etter en feil på linjen mellom Børselv og Veidnesklubben. Der holder montører fortsatt på.

I sjutiden fikk kraftlaget nok en melding om strømutfall i Lakselv sentrum på grunn av branntilløp i en nettstasjon på Porsanger Helsetun.

Thomassen forteller at det ikke er så mange igjen som står uten strøm. Noen hus på Smørstadbrinken og noen på Saarela. I tillegg til Helsetun som har nødagregat.

– Vi jobber fortløpende med å få gjenopprette spenning til de husstandene som mangler strøm, sier Thomassen.