Høyesterett avviser HA-ankene

De fire dømte i HA-saken som anket lagmansrettens dom, får ikke prøvd saken for høyesterett.

Ove Jørgensen Høyland

Den antatte lederen i Hells Angels Norge, Ove Jørgensen Høyland, ble i lagmannsretten dømt til fengsel i 8 år og 6 måneder for narkotikakriminalitet.

Foto: Tore Meek / NTB Scanpix

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 19. mai enstemmig å nekte ankene fremmet for Høyesterett. Det betyr at dommen fra Hålogaland lagmannsrett 5. desember i fjor er rettskraftig, skriver itromsø.

Lagmannsretten dømte tre medlemmer av MC-klubben Hells Angels for grov narkotikakriminalitet. Til sammen syv personer ble dømt etter den såkalte mafiaparagrafen for å være en del av en organisert kriminell gruppe.

Av de domfelte i den omfattende narkotikasaken anket fire til landets øverste domstol. Blant disse er antatt Hells Angels-president Ove Jørgensen Høyland, som ble dømt til fengsel i 8 år og 6 måneder.

Tre andre menn med tilknytning til Hells Angels som ble idømt fengsel i henholdsvis 9 år, 7 år og 6 måneder, og 3 år, anket også dommene.

– Vi er fornøyd med at lagmannsrettens dom blir stående. Det var en grundig og god dom, noe tydeligvis Høyesteretts ankeutvalg har vært enig i, sier statsadvokat Torstein Lindquister til avisen.