NRK Meny
Normal

Går til felles nordnorsk kamp mot Sandbergs planer

Fylkespolitikerne Kari-Anne Opsahl og Cecilie Myrseth (begge Arbeiderpartiet) inviterer nå til en felles demonstrasjon mot forslagene som kan ramme fiskerinæringen langs kysten.

Opsal og Myrseth

Fiskeripolitisk talskvinne i Arbeiderpartiet i Troms, Kari-Anne Opsal, og Cecilie Myrseth, fylkesrådsleder, vil samle krefter i hele Nord-Norge for å beholde pliktsystemet for fiskerinæringen.

Foto: Øystein Antonsen / NRK

Selskaper som eier torsketrålere er i dag underlagt et pliktsystem. Systemet krever for det første at trålerne plikter å tilby fangsten sin for salg til lokale aktører i fiskeindustrien (tilbudsplikten). Industribedriftene på land har en plikt om at de må bearbeide fisken de kjøper (bearbeidingsplikten). I tillegg plikter de store selskapene som har torsketråltillatelse å opprettholde aktivitet ved enkelte av industrianleggene sine (aktivitetsplikten), for å sikre sysselsetting og aktivitet langs kysten.

Fredag la fiskeriminister Per Sandberg (Frp) frem en stortingsmelding som anbefaler å fjerne pliktsystemet. Det har fått flere mindre aktører i fiskerinæringen til å ta bunntenning.

Mens andre, større aktører, som Nergård jubler.

– Forslaget til Sandberg kan få enorm betydning for landsdelen vår, hvor fiskeindustrien fortsatt står sterkt. Dersom pliktsystemet forsvinner kan det medføre nedleggelse og sentralisering, sier fiskeripolitisk talskvinne i Arbeiderpartiet i Troms, Kari-Anne Opsahl.

– Det er snakk om verdiene våre, og hvor de skal bli værende. Vi kan ikke akseptere at vi i Nord-Norge bare blir en råvareleverandør for de store konsernene lenger sør i landet, sier fylkesrådsleder Cecilie Myrseth (Ap).

Vil samle Nord-Norge

De frykter at forslaget om å fjerne pliktsystemet kan føre til enda flere nedleggelser og mer fraflytning fra kystsamfunnene i Nord-Norge.

Derfor inviterer Myrseth og Opsal nå alle politikere i Nord-Norge som deler deres syn til en felles kamp mot fiskeriministerens planer.

– Dette er ikke en Arbeiderparti-sak. Skal vi bli hørt må vi samle alle de tverrfaglige kreftene som finnes i landsdelen. Saken skal behandles på Stortinget og vi har dårlig tid, så her må vi samle oss kjapt, sier Myrseth.

Om kort tid vil de invitere til et møte, for å diskutere strategien i kampen mot Per Sandbergs planer.

– Ikke lønnsomt

En av årsaken til at Sandberg foreslår å fjerne pliktsystemet er at systemet ikke vurderes som lønnsomt.

Per i dag finnes det fem filetbedrifter i Norge som driver helårsvirksomhet basert på fryst råstoff. Om lag ti bedrifter langs kysten produserer filet fra ferskt råstoff i deler av året. Totalt er om lag 750 personer sysselsatt i filetindustrien på helårsbasis, ifølge Nofima.

Kun 17 prosent av alle torskekvotene i landet er ilagt tilbudsplikt.

Ekspertgruppen som har sett på systemet skriver at det ikke klarer å stimulere til lønnsom helårsdrift ved foredlingsanleggene langs kysten. De mener også at systemet er lite fleksibelt, med tanke på de kjappe endringene som skjer i fiskerinæringen, blant annet med hensyn til økt global konkurranse.

– Vi ser også at pliktsystemet ikke fungerer optimalt, men det finnes muligheter for å få det til å fungere. Vi trenger en konstruktiv tilnærming til saken for å se hva vi kan få til. Samtidig er det viktig å stå opp for kystsamfunnene i nord, sier Kari-Anne Opsal.