Fylkesmannen kritiserer Kystverket

Fylkesmannen har inspisert mudringsarbeidet som Kystverket foretar i Kvalsundet, og har funnet fire avvik som påtales. Det mest alvorlige er at dumping av mudringsmasser har foregått på feil sted og til feil tid, og kan ha skadet gyteområde for torsk. Kystverket kan bli ilagt ei tvangsmulkt på ti tusen kroner, men har i første omgang bedt om ei ukes forlenget frist med å svare på kritikken.