NRK Meny
Normal

Frykter trøbbel med godstrafikken

Hurtigruten har endret anløpstidene i Finnmark. Hammerfest-ordføreren mener Hurtigruten tar mer hensyn til turistene enn godstrafikken.

Hurtigrutepassasjerer i Kirkenes

FØr nyttår lå nordgående hurtigrute en og en halv time til kai i Hammerfest. Nå drar den etter kun 45 minutter. På sørgående derimot, er det blitt en halv time ekstra liggetid.

Foto: Atle Markeng / NRK

– Dette er et problem for oss fordi godsmengden øker i Hammerfest, og da er vi allerede presset slik det er er i dag. Vi ser at godsmengden vil øke ytterligere, sier Hammerfest-ordfører Alf E. Jakobsen.

Fra 1. januar har Hurtigruten lagt om anløpstidene i Finnmark. Den største endringen skjer i Hammerfest, som er det eneste stedet hvor også liggetiden er redusert.

Alf E. Jakobsen

Hammerfest-ordfører Alf E. Jakobsen.

Foto: Allan Klo

Tidligere lå nordgående hurtigrute en og en halv time til kai i Hammerfest, men nå er liggetiden halvert til 45 minutter.

Mens nordgående hurtigrute tidligere ankom Hammerfest klokken 05.15 og hadde avgang klokken 06.45, er den nye avgangstiden nå klokken 06.00.

Istedenfor har Havøysund fått 15 minutter og Kirkenes 30 minutter ekstra liggetid.

Bekymret for de små

Ordføreren er også bekymret for de mindre stedene i fylket. Han mener Hurtigrutens hensyn til rundreiseturistene og tilpasning til flytidene i Kirkenes går utover godshåndteringen.

– Ja, på mange måter er det slik at de nesten skal dra i ekspress. Jeg ser at det er flere mindre havner i øst som får trøbbel med dette. Eksempelvis Gamvik og Mehamn. Småstedene er avhengige av gods og at Hurtigruten kommer. Dette er et veldig stramt program, sier Jakobsen.

Ønske fra godsselskap

Ifølge kommunikasjonsdirektør Anne Marit Bjørnflaten i Hurtigruten er det godsselskapet Nor Lines som har ønsket endringene.

– De er nå i en situasjon hvor man fint håndterer den godsmengden som er i Hammerfest, men har fått problemer med å håndtere økt godsmengde i Havøysund. Det har ført til at vi ofte har fått forsinkelser, som har forplantet seg i seilingen videre til Kirkenes, sier Bjørnflåten.

Dette bekreftes av Nor Lines. I et brev til Hurtigruten heter det at godsselskapet i tre år har ønsket seg utvidet liggetid i Havøysund på bekostning av Hammerfest.

– Dette fordi varestrømmene spesielt innenfor dagligvare og ferskvare i vårt logistikksystem krever det, ettersom Havøysund er vårt «nav» for forsyningene til indre Vest-Finnmark, skriver produktsjef Per Anders Brattgjerd.

– Får bedre utnyttelse

Bjørnflaten tror endringene skal gå bra. Hun viser til at liggetidene ikke endres ellers i fylket.

– Vi endrer ikke liggetidene, men anløpstidspunktene forskyves. I Honningsvåg for eksempel kommer vi en halv time før, og det tror vi blir en enda bedre opplevelse av Nordkapp for turistene fordi får en bedre utnyttelse av dagslyset, sier hun.

I Kirkenes har det ifølge Bjørnflaten vært altfor travelt med kun tre timer liggetid. Nå er det blitt en halv time ekstra.

– Det har vært veldig mye stress for passasjerer som skulle av og på. De vi samarbeider med i Kirkenes av lokale aktører har hatt for dårlig tid til å gjøre aktiviteter til våre gjester ombord. Andre vi samarbeider, for eksempel rengjøringspersonalet, har hatt veldig dårlig tid i Kirkenes. Vi får nå et bedre tilbud til lokalbefolkningen og våre gjester ombord, sier hun.

Hurtigruten minutt-for-minutt

Tidligere anløp

Resten av anløpstedene i Finnmark får ikke endrede liggetider på nordgående rute, men alle får en halv time tidligere ankomstid enn før.

Unntaker er Båtsfjord og Vadsø som får ankomstid 45 minutter tidligere.

På sørgående er de nye ankomsttidene et kvarter tidligere enn før, med unntak av Kjøllefjord, Havøysund og Hammerfest som får ankomsttid en halv time tidligere.

Kirkenes

Hensynet til passasjerer som skal av og på i Kirkenes er blant årsakene til at Hurtigruten ønsker lengre liggetid der.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Får halv time ekstra

Hammerfest, som mister 45 minutter på nordgående rute, får derimot en halv time ekstra liggetid på sørgående rute. Den nye liggetiden er fra klokken 10.45 til kloken 12.45, altså to timer.

– Det er gunstig for oss. Ikke minst for rundreiseturistene, slik at vi kan drive byguiding og rundturer, sier ordfører Alf E. Jakobsen.

Selv om Nor Lines mener det skal gå fint å håndtere gods på kun 45 minutter i Hammerfest på nordgående, er ikke Hammerfest-ordføreren like sikker.

– Vi har statistikk som viser at godsmengden vil øke. Nor Lines viser også til det, men at de skal ta det inn ved å effektivisere mer. Jeg stiller spørsmål om det er mulig å effektivisere mer når de kun har tre kvarter. Og ofte er det forsinkelser, så dette er stramt, sier Jakobsen.

Anne Marit Bjørnflaten

Kommunikasjonsdirektør Anne Marit Bjørnflaten i Hurtigruten ASA.

Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

Vil seile i Lyngenfjorden

For april og mai har Hurtigruten inne en søknad hos Samferdselsdepartementet om å seile via Lyngenfjorden på sørgående mot Tromsø.

I så fall mister Hammerfest én time av sin liggetid på sørgående i disse to månedene, og både Øksfjord og Skjervøy får endrede ankomstider.

– Vi har søkt om å seile Lyngenfjorden fordi det er et vakkert reisemål. Vi har gjort prøveseilinger, og både passasjere og mannskap hadde gode erfaringer. Men dette er en sak som departementet foreløpig ikke har tatt stilling til, sier Bjørnflaten.

Nordnesfjellet

HUrtigruten ønsker å seile via Lyngenfjorden på sørgående rute i april og mai. Her fra Nordnesfjellet.

Foto: Tor Even Mathisen