Fortjener vi i Nord-Norge en ekstra ferieuke?

I 1976 la nordnorske arbeidere frem et krav om en ekstra ferieuke, på grunn av de klimatiske forholdene her nord. Er det noe å tenke på i neste lønnsforhandling?

I 1976 la nordnorske arbeidere frem et krav om å få en ekstra ferieuke.

Se innslaget fra NRK i 1976.

Nå skal det sies at i 1976 hadde norske arbeidere bare fire uker ferie. Men faglige samorganisasjoner mente at nordlendingene burde få en ekstra ferieuke, og de fikk støtte fra daværende fylkeslege i Troms, Asbjørn Haugsbø.

– For det første medfører det harde klimaet i Nord-Norge at folk i nord er adskillig mer innendørs en befolkningen ellers i landet. I tillegg må folk i Nord-Norge bruke mye ferietid på å komme seg sørover for å få sommer og sol, sa han.

I 2002 fikk vi fem uker ferie, men bare så du vet det, så er ikke den ekstra ferieuken lovfestet. I ferieloven står det fortsatt at norske arbeidstakere har krav å fire uker og én dag ferie i året. Den femte ferieuken er noe som eventuelt er forhandlet fram i tariffavtalen med arbeidsgiveren din, så det kan være verdt å sjekke hva du har rett på av feriepenger.

Arbeiderne i Nord-Norge var i 1976 tydelig på hvordan Staten skulle betale for den ekstra ferieuka. De mente den beste løsningen ville være å bruke litt av oljepengene på en ekstra ferieuke, dersom oljeaktiviteten i Nord-Norge fortsatte i tiden fremover.