Forsker på hvordan klimaet endrer fisken

Stort forskingsprosjekt skal finne ut hvilke konsekvenser klimaendringer har for fiskeproduksjonen.

Torsk

Torsk fisket utenfor kysten av Tromsø.

Foto: ALISTER DOYLE / Reuters

Det EU-finansierte prosjektet ClimeFish, som ledes av UiT–Norges arktiske universitet, skal forberede fiskenæringen på klimautfordringene som kommer både i saltvann og ferskvann.

– Vi håper på å kunne komme med gode råd og anbefalinger til fiskerinæringen for å forberede dem på klimaendringer. På denne måten blir fiskenæringen godt forberedt og er på denne måten godt forberedt og bedre i stand til å ta gode avgjørelse, sier prosjektkoordinator, Michaela Aschan til NRK.

– Alle typer fisk

Aschan sier de skal forske på alle typer fisk i dette prosjektet.

Det skal jobbes med den fisken man fisker, den fisken som produseres i akvakultur og den fisken man finner både i ferskvann og saltvann.

– Vi kommer først og fremst til å se på klimaendringer som temperaturøkninger, økt saltinnhold i vannet, forsuring, vannkvalitet i ferskvannet, og det at kommer nye og ukjente arter fra sør.

Gruppa utenfor Kystens Hus

Lederne av forskningsprosjektet ClimeFish var samlet utenfor Kystens Hus i Tromsø. Fra venstre: Raul Primicerio (UiT), Svein Ove Haugland (Råfisklaget), Patrick Berg Sørdahl (Nofima), Michaela Aschan (UiT, prosjektkoordinator), Hanne Riisan Johnsen (Administrativ leder ClimeFish, UiT), Terje Martinussen (Direktør Sjømatrådet) og Maria Fossheim (Regiondirektør, Havforskningsinstituttet).

Foto: Gjermund Håkonseth / NRK

Les også: Klimaendringene gir liv til seks nye arter på Svalbard

Fra hele verden

21 organisasjoner fra hele verden skal samarbeide for å kunne gi bedre råd til fiskerinæringa om hvordan fiskeproduksjon skal foregå i framtida.

– Det er vi i UiT–Norges arktiske universitet, som skal være koordinator i dette prosjektet. Men vi har med oss matforskningsinstituttet Nofima og Havforskningsinstituttet. I tillegg har vi med oss organisasjoner i Vietnam, Chile og Canada, sier Aschan.

I prosjektet deltar Havforskningsinstituttet med forskere fra både Tromsø og Bergen.

– Det er et prosjekt som forsøker å legge grunnlaget for hvordan man skal planlegge produksjon av fisk. Derfor er det viktig at de som tar beslutningene vet hva de skal gjøre. Derfor mener vi, i Havforskningsinstituttet at det er viktig å være med på dette, sier fungerende regiondirektør, Maria Fossheim.

– Vi ser for oss at endringer i fiskeriregelverket kan bli viktig hvis det blir store forflytninger i fiskebestanden.

earth 2
Foto: Nadja Andersson Illustrations

Berge fiskeribestanden

Når forskningsperioden er over håper Michaela Aschan at de kan være med på å gi gode løsninger og tiltak for å berge fiskebestanden i fremtiden.

– Vi skal sammen med næringen og forvalterne lage planer for utvalgte fiskerier som tar hensyn til effektene av klimaendringer. Vi ønsker at aktiviteten i fiskerinæringen skal tilpasses etter disse planene. Disse planene vil kunne inngå i de nasjonale klimaplanene som i dag fokuserer på jordbruksproduksjon i Europa, forteller Aschan.