Fordeler kulturpenger

Fylkesrådet i Troms skal neste uke vedta fordeling av tilskudd til 28 festivaler i hele fylket. Totalt kom det inn 34 søknader. Ramma for 2018 er i overkant av 2,1 millioner kroner. Geografisk fordeler de foreslåtte tilskuddene seg på to festivaler i Nord-Troms, seks i Sør-Troms, fire i Midt-Troms, og 15 i Tromsø-regionen.