Flest tjuvfiskere i Nord-Norge

Hittil i år har feltansatte i Statens Naturoppsyn anmeldt 67 personer for ulovlig garnfiske etter laks og sjøørret. Nord-Norge er blant verstingene når det kommer til denne formen for tjuvfiske. Åtte av ti garn som blir inndratt, blir avslørt i Hordaland, Nordland, Troms og Finnmark. – Omfanget av det ulovlige sjøfisket etter laks og sjøørret er så stort at det er vanskelig å se at det bare fiskes til eget bruk. Det sier direktør Pål Prestrud i Statens Naturoppsyn til NTB.