NRK Meny
Normal

Flere flytter fra enn til Troms

Det flyttet ut 83 flere personer enn det flyttet til Troms ved utgangen av 2. kvartal 2015.

Tromsø

Tromsø kommune følger tendensen som fylket har, for også her blir det født flere enn det dør.

Foto: Robert Greiner/NRK

Folketallet i Troms ved inngangen av kvartalet var 163 691, mens det ved utgangen av kvartalet var 163 800, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå.

Det ble født 490 personer, og det døde 298. Det gjør at Troms ender opp på et fødselsoverskudd på 192 personer.

I 2. kvartal 2015 flyttet det i alt 1369 personer til Troms, og 535 av disse kom fra utlandet. Det flyttet ut 1452 personer, hvor 180 av dem dro til utlandet.

Det er dermed flere som flyttet ut av Troms enn til fylket, totalt et minus på 83 personer.

Til tross for at det flyttet flere fra enn til, ender Troms opp med en folkevekst på 109 personer, blant annet fordi det blir født flere enn det dør.

Flytter også flere fra Tromsø

Også Nordland og Finnmark kommer ut av 2. kvartal 2015 med folkevekst. 51 i det nordligste fylket og 106 i Nordland.

I likhet med Troms, flyttet det flere fra enn til Finnmark.

I Tromsø var det 72 987 personer ved inngangen av kvartalet, og 73 037 ved utgangen.

Kommunen følger tendensen som fylket i helhet har, for også her blir det født flere enn det dør. Fødselsoverskuddet er på 166 personer.

I alt flyttet det 834 personer til Tromsø, men det flyttet ut 950. Også her sørger fødselsoverskuddet for folkevekst, på 50 personer.

Dør flere enn det blir født

Harstad ender opp med et fødselsoverskudd på 30 personer. Det flyttet 265 personer til kommunen, og 261 ut. Totalt har Harstad en folkevekst 34 personer.

I Nordreisa dør det flere personer enn det blir født. Det ble født seks, mens 18 personer døde 2. kvartalt 2015. Men fordi det flyttet langt flere til kommunen enn fra, ender de opp med en folkevekst på seks personer.

Lyngen står oppført med -1 på folkevekst, blant annet fordi fem flere flyttet fra kommunen enn hvor mange som flyttet til.

Oversikt over de andre kommunene i Troms finner du her.