NRK Meny
Normal

Flere ansatte og mer penger

Bevilgningen til Hæren foreslås reelt styrket med 3,9 prosent.

Hæren
Foto: Bjørn Sigurdsøn / Scanpix

Over to år vil Hæren ha økt antall årsverk med over 40 prosent.

I tillegg foreslår regjeringen betydelige utbygginger for Hærens i Indre Troms.

Det gjennomføres betydelige bygningsmessige tiltak, blant annet flerbrukshall på Skjold og undervisnings- og ledelsesbygg på Setermoen.

 Føringer for Forsvarsstudien?

I Forsvarsstudien 07 kommer Forsvarssjefen til å foreslå  å flytte 2. bataljon fra Skjold til Setermoen. Satsingen på flerbrukshallen på Skjold kan være et sterkt signal til Forsvarssjefen om å beholde aktiviteten på Skjold i Indre Troms.