Normal

Fiskere skal levere søppel: – Vil ha stor positiv effekt for livet i havet

Marin forsøpling truer det marine miljøet og skader dyrelivet i havet. Nå skal norske fiskere hjelpe til med å samle inn avfallet.

Marint avfall langs kysten

Det er mye avfall langs kysten. Bildet er tatt under én av Kystvaktens turer for å samle inn søppel langs kysten.

Foto: Bo Eide

Miljødirektoratet gir Salt Lofoten AS oppgaven med å lede et toårig prøveprosjekt.

Her skal fiskere ta vare på avfall de får opp fra havet og levere det når de kommer til land.

Det skriver Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding.

– Mengden søppel i havet øker dessverre fra år til år. Derfor er det viktig med tiltak for å hindre forsøpling og for å fjerne avfallet fra havet. Dette prosjektet skal bidra til det, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft i pressemeldingen.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Tine Sundtoft

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft sier det er viktig å gjøre noe med den økende mengden søppel i havet.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

– Vil øke bevisstheten

Det er anslått at rundt 15 prosent av marint avfall driver i land og blir liggende på strendene, mens 15 prosent flyter rundt i havet. De resterende 70 prosent havner på havbunnen. Den sistnevnte delen vil det nå gjøres noe med.

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker

Elisabeth Aspaker tror at et slikt prosjekt vil være positivt på flere plan enn at man får fjernet avfall.

Foto: Kristian Dugstad / NRK

– En slik frivillig innsats fra norske fiskere vil ha stor positiv effekt for livet i havet. I tillegg til at ordningen bidrar til å fjerne avfall, tror jeg også den kan øke bevisstheten til hva vi mennesker bidrar med av tilført søppel til havmiljøet, legger fiskeriminister Elisabeth Aspaker til.

Tromsø som mottaksby

Oppstarten av prosjektet skal etter planen være 2. januar 2016. I første omgang er det snakk om et prøveprosjekt over to år, hvor det vil være begrenset budsjett og et begrenset antall fartøy. Det vil i denne perioden være mottaksopplegg i Tromsø, Ålesund, Karmøy og Egersund. Her vil det tas imot søppel som plukkes opp.

– Ordningen innebærer at fiskebåter som deltar utstyres med store, robuste sekker hvor de samler avfall som tas opp med trål eller annet redskap under normalt fiske. Sekkene leveres kostnadsfritt i havner som deltar i ordningen, forklarer Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.