Ferjestrekning åpnet ved Stangnes

Ferjestrekningen Stangnes-Sørrollnes, på strekningen Harstad - Løksebotn, er igjen åpnet for trafikk etter å ha vært kansellert på grunn av mye vind.