Fem arbeidere sendt til helsesjekk etter tunnelarbeid

Gassnivået i Ibestadtunnelen er gått ned, men arbeidet er fortsatt satt på vent. For starter maskineriet opp igjen, frykter Statens vegvesen på ny forhøyede gasskonsentrasjoner.

Ibestadtunnelen

Fv. 848 Ibestadtunnelen – sett fra Hamnvik.

Foto: Statens vegvesen

Torsdag ble fem ansatte sendt til helsesjekk etter ubehag i Ibestadtunnelen, og Statens vegvesen begjærte full stopp av vedlikeholdsarbeidet i tunnelen.

– Flere av disse hadde høye blodverdier, men ble torsdag kveld sendt hjem fra helsevesenet. Så vi antar at det ikke er veldig alvorlig for dem, sier seksjonsleder i Statens vegvesen, Tor Ivar Johnsen.

Anleggsmaskinene, som jobber i bunnen av tunnelen, har produsert en høy konsentrasjon av nitrogenoksidgass. Men viften entreprenøren bruker har ikke klart å utskille gassen.

Under grenseverdien

Fredag morgen opplyser Statens vegvesen at gassnivået har gått betydelig ned.

– Vi har målt to ganger i natt med flere timers mellomrom, og gassen har gått betraktelig ned. Nå er den på et nivå som et langt mindre enn betraktet som ikke trygt å oppholde seg i.

Mandag startet vedlikeholdsarbeidet i Ibestadtunnelen, og det har blitt jobbet fra klokken 22.45 og 06. Over flere netter er det målt for høye verdier av gassen NO2 i tunnelen, ifølge Statens vegvesen.

Ibestadtunnelen som ligger på Fylkesvei 848 er en undersjøisk tunnel, som gjennom mange år er kjent for stor vanninntrenging og mye fukt. Arbeidet som nå blir gjort er fjellsikringsarbeid, og en del vann- og frostsikring.

Mangler vifter

Johnsen sier det til tross for nedgangen er for tidlig å starte arbeidet i tunnelen igjen enn så lenge.

– Setter entreprenøren maskineriet i gang igjen er risikoen stor for at gasskonsentrasjonen øker. Så vi må vente til de får på plass vifter.

Entreprenøren har ei kraftig vifte de har brukt i bunnen av tunnelen, men i samarbeid med Statens vegvesen må de nå leie inn tilstrekkelig med viftekapasitet for å få startet opp arbeidet igjen.

Følgebilen som har ledet trafikken gjennom tunnelen natt til fredag har avsluttet på stedet. Statens vegvesen sier det ikke er noen risiko knyttet til å kjøre gjennom for bilister.