NRK Meny
Normal

Får stipend fra dem han vil legge ned

Ronny Berg (Frp) får 10.000 kroner i stipend fra Sametinget for å lære seg samisk. Likevel ønsker han å fjerne Sametinget.

Samisk læremateriell

Ronny Berg mener det ikke er noen konflikt at han får støtte fra en institusjon som han ønsker å fjerne.

Foto: Tor-Emil Schanche / NRK

Samisk språksenter i Alta opplever stor pågang av voksne som ønsker å lære seg samisk.

En av dem som har startet på kurs er Frps 2. kandidat til Stortinget, Ronny Berg.

– Jeg har bare vært fire dager på kurs, så jeg kan bare si god dag, «Buorre beaivi», «ipmil atti» og slikt, sier Berg.

Ronny Berg

Ronny Berg (Frp) har satt seg på skolebenken for å lære seg samisk.

Foto: NRK

Satt seg på skolebenken

Altas varaordfører og 2.-kandidat til Stortinget for Frp har satt seg på skolebenken.

– Det er for nybegynnere og er bare grunnleggende. Det er spennende, så får vi se om jeg får det til etter hvert, sier han.

Det er samisk språksenter i Alta som arrangerer kurset. Kurset finansieres av Sametinget. I tillegg får kursdeltakerne stipend på 10.000 kroner fra Sametinget for å ta kurset.

Ronny Berg mener det ikke er noen konflikt at han får støtte fra en institusjon som han ønsker å fjerne.

– Nei, det er det ikke. Det skal ikke være slik at vi ikke delta i ting man ønsker å ta bort. Det blir som at jeg som politiker ikke skal kunne gå på videregående skole, selv om Frp ønsker bort fylkeskommunen som har ansvaret for de videregående skolene, sier han.

Sametinget

Ronny Berg mener det ikke er noen konflikt at han får støtte fra en institusjon som han ønsker å fjerne.

Foto: Sergey Gavrilov / NRK Sápmi

Språk inn i skoleverket

Bengt Rune Strifeldt er leder for lokallaget til Frp i Alta. Han er også 2. kandidat til sametinget i Nordre Valgkrets.

Strifeldt mener kommunene vil kunne ivareta språkopplæringen på en god måte.

– Vi ønsker at språkundervisninga skal styrkes i skoleverket. Her skal man kunne velge mellom å lære seg samisk eller nynorsk. Jeg tror det ville vært en stor fordel i at folk lærer seg samisk i grunnskolen. Det ville gitt det samiske språket et stort løft og økt andelen betraktelig av dem som kan snakke samisk, sier Strifeldt.

– Bra at de omfavner det samiske

Silje Karine Muotka

Silje Karine Muotka er leder for oppvekst-, omsorgs- og utdanningskomiteen. Hun tror Sametinget er den beste garantisten for å styrke det samiske

Foto: Siv Eli Vuolab

Silje Karine Muotka er 1.-kandidat for NSR sin Nordre valgkrets til Sametinget.

Hun er leder for oppvekst-, omsorgs- og utdanningskomiteen på Sametinget og har vært svært sentral i arbeidet med å legge til rette for samiskopplæring.

– Jeg synes det er bra at det offisielle Alta omfavner den samiske kulturen og språket, sier hun.

Uten sametinget mener hun Ronny Berg og andre kunne sett langt etter et slikt opplæringstilbud.

– Mange kommuner har nok andre ting som er viktigere. Nye skoler, veiutbygging og lignende som man vil prioritere. Dermed er ikke samisk kurs så prioritert. Derfor er det viktig at vi får disse tilbudene, og jeg tror Sametinget er den beste garantisten for å styrke det samiske tross at det er en liten gruppe, sier hun.

Samisk foran nynorsk i nord

Inntil videre synes i hvert fall Berg at tilbudet om samiskkurs er fint.

– Jeg synes det er bra at flere ønsker å ta slike kurs. Vi som bor i Finnmark har vel mer behov for samisk enn nynorsk, sier han.