Fant døde fjellrev med rabies

Rabies er påvist i tre døde fjellrever på Svalbard. Revene ble funnet i Ebeltofthamna i Krossfjorden, På Vindodden og ved Heleysundet mellom Barentsøya og Spitsbergen. Sysselmannen oppfordrer folk til å melde fra hvis de ser rev eller rein som har unaturlig atferd, eller om død rev eller rein. Rabies er nå påvist i fire rever og ett reinsdyr siden begynnelsen av mai i år.