Dømt til åtte års fengsel for overgrep mot datter

Mannen som sto tiltalt for grove seksuelle overgrep mot sin datter, er dømt til åtte års fengsel.

Nord-Troms tingrett

Saken gikk for Nord-Troms tingrett i Tromsø.

Foto: NRK

Nord-Troms tingrett har funnet mannen skyldig i en rekke alvorlige overgrep mot sin datter. Overgrepene har pågått i flere år.

Mannen er også kjent skyldig i gjentatte overgrep mot en annen, svært ung jente.

Dommen ble fastsatt til 8 års fengsel. Han må også betale oppreisningserstatning på henholdsvis 350 000 kroner til dattera og 150 000 til den andre fornærmede.

Gode beviser

Bevismessig skiller denne saken seg ut fra mange andre overgrepssaker. Det ble i retten framlagt 448 filmer/filmsnutter og 1284 bilder som den domfelte hadde tatt mens overgrepene pågikk. Ifølge dommen har episodene som domfelte og fornærmede har fortalt om, vært mulig å gjenkjenne på filmene og bildene.

Mannen erkjente delvis straffskyld da saken gikk for Nord-Troms tingrett.

Ikke forvaring

Under hovedforhandlingen i Nord-Troms tingrett ba aktor om at tiltalte skulle dømmes til forvaring, det vil si en tidsubegrenset straff. Aktor mente at det foreligger fare for at domfelte kan gjøre nye overgrep i framtiden.

Dette er retten ikke enig i. Retten legger til grunn at domfelte er pedofil, og at det ikke finnes behandling for dette. Dette er i samsvar med oppfatningen til de psykiatrisk sakkyndige.

Imidlertid mener retten at det ikke finnes holdepunkter for at domfelte har forgrepet seg mot personer som han ikke hadde omsorg for. Retten finner det lite sannsynlig at han i framtiden skal komme i en omsorgsposisjon igjen, og at det derfor ikke er sannsynlighetsovervekt for at han skal gjennomføre nye overgrep. Derfor er vilkårene for forvaringsdom ikke til stede.

Oppreisingserstatning

Retten er kommet til at mannen skal betale 350.000 kroner i erstatning til sin datter, og 150.000 kroner til det andre overgrepsofferet.

Saken oppdateres