NRK Meny
Normal

Dette forbudsskiltet er ulovlig

Stadig flere turgåere i Troms møter på slike skilt som forbyr multebærplukking, men mange av dem kan du glatt se bort ifra da de er ugyldige.

Ulovlige forbudsskilt om multebærplukking

Til tross for området er privat eiendom, kan ikke en grunneier uten videre forby multebærplukking.

Foto: Eivind Høstmark Borge

Friluftsrådene i Troms og fylkeslaget i Forum for natur og friluftsliv (FNF) skriver i en felles pressemelding at de i sommer har fått flere henvendelser fra fortvilte turgåere, som har kommet over skilt satt opp av grunneiere, der det hevdes at multebærplukking er forbudt,

Forbudsskiltene er satt opp ved utfartsparkeringer, så vel som ankomstplasser for båt i øyriket, slik som bildet i denne saken viser. Men brorparten av skiltene forbyr noe som ikke kan forbys.

– Allemannsretten står svært sterkt og hovedregelen er at man alltid kan plukke multebær i Troms. Unntaket er på såkalte multebærland hvor grunneier kan sette ned forbud mot å sanke bær, men selv der kan man plukke multer som spises på stedet, sier fylkeskoordinator Eivind Høstmark Borge i FNF Troms til NRK.

– Så dette er ulovlige forbudsskilt?

– Ja, det kan du si at det er. Mange av skiltene vi har kommet over er satt opp på feil grunnlag, sier fylkeskoordinatoren.

Friluftsrådene og FNF i Troms har nå meldt inn saken som gjelder forbudsskiltet på bildet, som er satt opp på ei øy i Tromsø, til kommunen.

Må oppfylle to kriterier

Forbud mot å sanke multebær i såkalte multebærland gjelder kun dersom bærforekomsten på området har vært betydelig over tid og bare dersom bærene har en økonomisk betydning for grunneieren.

– Ifølge lovverket gjelder dette en betydelig del av inntekten, det holder ikke med bær som grunneieren plukker og selger for å spe på egen inntekt, sier Borge.

Multer

Multebærplukking har en sterk tradisjon i Nord-Norge, og utgjør for mange en viktig del av det tradisjonelle høstingsfriluftslivet. Friluftsloven gir alle gratis adgang til bærplukking.

Foto: Allan Klo

Forbudet kan også kun gjelde på et avgrenset område, noe som skal være ettertrykkelig markert både på skiltet med eksempelvis et kartutsnitt og med andre markører rundt multebærlandet.

– Folk som har kommet over slike skilt, har blitt usikre på om forbudet gjelder hele dalføret eller hele øya. En grunneier kan uansett ikke forby multebærplukking i hele sitt område, det gjelder kun en begrenset lokalitet.

Ber folk melde ifra

Fylkeskoordinatoren i FNF Troms oppfordrer folk som kommer over slike skilt om å melde ifra til kommunen, som har ansvar for å avklare om skiltet er satt opp på lovlig vis og om området er et multebærland med stor nok økonomisk betydning for grunneier.

– Allemannsretten blir stadig utfordret, og vi ønsker å rette søkelys på dette slik at det ikke skal utvikle seg til en trend, som krenker allmennhetens interesse, sier Borge.