Byggekraner godkjent

 Utgjør ingen sikkerhetsrisiko for flytrafikken.

Heisekran
Foto: Karen Marie Berg / NRK

Det er nå ingen byggekraner i nærheten av flyplassen i Tromsø som ikke har rødt lys i toppen. Derfor er det ingen fare for flysikkereheten.

Avinor har henvendt seg direkte til utbyggerne, men ønsker nå at kommunen skal sørge for at alle som opererer byggekraner på vestsiden av Tromsøya blir pålagt å utstyre kranene med lys.

Avinor har tidligere i uken sendt et brev til Tromsø kommune hvor de uttrykker bekymring for alle de høye byggekranene som står rundt omkring på Tromsøya.

Byggeaktiviteten i Tromsø kan utgjøre en fare for flysikkerheten, da de forstyrrer inn- og utflyging til flyplassen i Tromsø og slik setter flysikkerheten i fare.

Det mener Avinor , og ber derfor i brevet Tromsø kommune pålegge utbyggerne å ha et rødt lys i toppen av kranene. 

- Her i Tromsø har vi et stort problem med at vestsida av øya stikker gjennom hinderplanet og når vi får kraner på toppen av det må de markeres spesielt, sier driftssjef i Avinor, Bjørn Stiberg til NRK. 

- Farlige situasjoner

Avinor mener Tromsø kommune må gi utbyggerne et pålegg om å markere kranene med et rødt lys i toppen.

Luftområdet rundt flyplassen skal være fritt for hinder. Så snart det stikker noe gjennom hinderplanet skal det markeres med et rødt lys på toppen.

Dersom ikke det mangler merking kan det fort oppstå farlige situasjoner, ifølge Avinor.

- Den utstrakte byggevirksomheten i Workinmarkaområdet er potensielt farlig for flysikkerheten, sier Stiberg.

 

 

 

 

 

 

Fly lander
Foto: Braata, Espen / VG