Bostyrer: – En Aston Martin hadde ingen ting med forretningsdriften å gjøre

Det sa bostyreren for et av Stig Henriksens selskaper i Nord-Troms tingrett onsdag.

Stig Henriksen

Stig Henriksen, som tidligere drev entreprenørvirksomhet i Troms, er tiltalt for grovt bedrageri av minst ni millioner kroner, i hovedsak fra Handelsbanken i Tromsø.

Foto: Tom Søbstad / NRK

Advokat Torstein Rugtvedt fortalte at da han gikk gjennom boet, fant han ut at selskapet, Enigma Eiendom, hadde kjøpt en sportsbil av merke Aston Martin.

Den hadde en prislapp på 1,5 millioner kroner.

– Jeg fant bilkjøpet i regnskapene, men jeg fant aldri selve bilen, sa advokat Rugtvedt.

I tillegg til bilen, fant bostyreren ut at selskapet også hadde kjøpt en kostbar skuter.

– Ingen av disse hadde noe med driften av selskapet å gjøre, sa han.

Bostyreren fortalte at det var vanskelig å finne ut av boet.

– Det var flere selskapet som var gått konkurs samtidig, og det var en sammenblanding av selskaper, sa bostyreren.

– Selskapene ga arbeid til hverandre, og betalte hverandre, så det var vanskelig å få oversikt.

Straffbare forhold

Rugtvedt slo fast at det ikke fantes noen verdier å fordele til kreditorene, og i sin beretning innstilte han på at flere forhold burde etterforskes.

– Det var skjellig grunn til å tro at det var begått straffbare forhold, og jeg sendte derfor rapporten til politiet.

Bostyreren fortalte at etter hans mening, burde Stig Henriksen får konkurskarantene, det vil si at han ikke burde få lov til å etablere nye selskaper.

– Ikke penger i boet

Advokat Roar Bårdlund, som har vært bostyrer for et annet av Stig Henriksens konkursrammede selskaper, fortalte i retten at han hadde fått opplyst fra selskapet at det hadde 3,5 millioner kroner i gjeld, og at det var verdier for 1,9 millioner i selskapet.

Det stemte ikke, sa advokat Bårdlund.

– Det var ikke verdier for 1,9 millioner kroner i selskapet, slo han fast.

Bostyreren fortalte at det kom inn krav til boet på 5 millioner kroner, men ingen av disse kravene ble prøvd av bostyreren.

– Det var ingen grunn til det, fordi det ikke var penger i boet.

Ifølge advokat Bårdlund var det kritikkverdig at selskapet han var bostyrer for, innvilget i lån til Stig Henriksen, som da var daglig leder i selskapet, på 500.000 kroner.

– Dette lånet burde aldri vært gitt på grunn av selskapets svake økonomiske situasjon, sa bostyreren.