Norge hjalp nabolandene 31 ganger, men fikk hjelp bare to ganger

Nedtrapping i redningsressursene i våre naboland skaper bekymring hos Hovedredningssentralen og hos politimesteren i Troms.

Sea King

Redningshelikoptre fra Nord-Norge har de siste to åra vært på 31 oppdrag i våre Nord-Finland og Nord-Sverige.

Foto: Fredrik Norum / NRK

Ole B. Sæverud

– Særlig redningsoppdrag i grenseområdene vil rammes, sier politimester Ole B. Sæverud i Troms politidistrikt til NRK.

Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB scanpix

– Særlig redningsoppdrag i grenseområdene vil rammes, sier politimester Ole B. Sæverud i Troms politidistrikt til NRK.

Både Nord-Finland og Nord-Sverige bygger ned redningsressurser i områdene mot Nord-Norge.

Det er både økonomiske årsaker, og fraflytting som gjør at redningsenberedskapen bygges ned i våre naboland.

– En tapt ressurs

I Nord-Finland merker vi at grensestyrken er dratt over på Øst-Grensa, og ikke lenger er på Kilpisjärvi. En ting er i politisammenheng, men særlig i redningssammenheng er dette en tapt ressurs for oss, sier Sæverud.

Foreløpig har det ikke oppstått noen dramatiske situasjoner på grunn av færre redningsressurser hos våre naboland. Men ifølge Hovedredningssetralen Nord-Norge yter Norge hjelp til våre naboer i nord i økende grad.

Redningshelikoptre fra landsdelen har de siste to åra vært på 31 oppdrag i våre naboland.

Bent-Ove Jamtli

Avdelingsdirektør Bent-Ove Jamtli ved Hovedredningssentralen Nord-Norge.

Foto: Øystein Nygård / NRK

– Står veldig alene

– I løpet av de siste to og et halvt årene har vi til sammen bistått Finland 15 ganger, og Sverige 16 ganger med redningshelikopter. Motsatt vei har det vært en til to ganger, sier avdelingsdirektør Bent-Ove Jamtli ved Hovedredningssentralen Nord-Norge til NRK.

Nedtrappingen i Nord-Finland og Nord-Sverige skaper bekymring hos Hovedredningssentralen. Men det er lite Norge får gjort med saken.

– Vi har jo et beredskapssamarbeid over grensene, og hvis de andre landene da ikke har noen beredskap står vi jo veldig alene, sier Jamtli.