NRK Meny
Normal

Ber fødende holde seg i nærheten

Helse Nord ber nå fødende holde seg i nærheten av fødeinstitusjonen sin siste uka i terminen.

Gravid kvinne

Illustrasjon: Gravid kvinne.

Foto: colourbox.com

Askeskyen fra Island fører til perioder med stengt luftrom i store deler av Norge.

Da kan ikke luftambulansene fly, og derfor har Helse Nord nå laget retnignslinjer for hvordan fødende skal forholde seg før fødsel.

– Alle risikogravide, inkludert alle førstegangsfødende, skal som hovedregel oppholde seg i nærheten av den fødeinstitusjonen de skal føde på i siste uke før termin. Det betyr i praksis at noen må bosette seg utenfor hjemmet, for eksempel på hotell, sier fagdirektør Jan Norum i Helse Nord RHF.

Kostnadene de gravide har knyttet til oppholdet vil bli dekker av helseforetaket.

Må vurdere å stenge fødestuer

Reglene omfatter også fødeinstitusjonene rundt om. Disse er delt opp i fire nivå:

 • Fødestue
 • Forsterket fødestue med mulighet for nødkeisersnitt
 • Fødeavdeling
 • Kvinneklinikk

Institusjoner med få fødsler og lang vei til neste nivå må vurdere å stenge hvis luftrommet står i fare for å stenge, eller er stengt, sier Norum.

– Beredskapen skal imidlertid opprettholdes slik at det foretas gode vurderinger før transport og gis fødselshjelp til de som eventuelt ikke kan transporteres.

Generelle tiltak

I en pressemelding lister Helse Nord opp disse generelle tiltakene:

 • Alle risikogravide (inkl. alle førstegangsfødende) som er selektert til fødsel ved annen institusjon enn den nærmeste geografisk skal som hovedregel oppholde seg i nærheten (f.eks. på hotell) av aktuelle fødeavdeling siste uke før termin.
 • Førstegangsfødende (friske kvinner med normalt svangerskap til termin) fra Lofoten kan velge om de vil reise til Vesterålen når fødselen starter eller om de vil reise til Bodø en uke før termin.
 • De som bor langt fra fødested (f.eks. omkring 3 timer eller mer i transporttid med bil/ferge til fødeavdeling) skal gis tilbud om opphold i nærheten av fødeavdeling.
 • Fødende med truende fortidlig (prematur) fødsel transporteres til riktig nivå umiddelbart.
 • Fødeinstitusjoner med få fødsler og lang transportvei til neste nivå skal vurdere opphold i tjenestene hvis luftrommet står i fare for å stenge eller er stengt. Beredskapen skal imidlertid opprettholdes slik at det foretas gode vurderinger før transport og gis fødselshjelp til de som evt. ikke kan transporteres.
 • Fagpersonell med lokal kjennskap må vurdere om det er andre kvinner som i en periode bør oppholde seg nærmere en fødeinstitusjon.
 • Det er viktig å identifisere gravide som skal ut av regionen før fødsel, for eksempel fostre med kjent hjertefeil.