NRK Meny
Normal

Ordfører: – Katastrofalt om arbeidsplasser forsvinner

Båtsfjord lever av fiskerinæring. Derfor bekymrer ordføreren seg over forskning som sier at antall ansatte i bransjen må halveres.

Fileten, Aker Seafoods Båtsfjord

Antallet arbeidsplasser i fiskerinæringen må halveres i fremtiden. Det blir en katastrofe for Båtsfjord, mener ordføreren.

Foto: Bård Wormdal / NRK

Antallet ansatte i norsk fiskeforedlingsindustri må halveres og erstattes av maskiner for at Norge skal ha en lønnsom foredling av sjømat i fremtiden.

Det konkluderer forskningsinstitusjonen Sintef i en rapport de har gjort for Nærings- og fiskeridepartementet.

Lever av fisken

Geir Knutsen

Ordfører Geir Knutsen bekymrer seg over at fiskeriarbeidsplasser kan forsvinne.

Foto: Arnstein Jensen / NRK

I Båtsfjord kommer store deler av kommunens inntekter fra fiskerinæringen. Derfor bekymrer konklusjonene til Sintef ordføreren.

– Der er klart om dette slår til, så vil det jo være katastrofalt for et samfunn som Båtsfjord. Jeg tror jo ikke det vil slå så hardt ut. Men vi ser innenfor alle næringer så kommer teknologien inn og overtar, i og med at det hele tiden er snakk om lønnsomhet, sier ordfører Geir Knutsen fra Arbeiderpartiet.

Mener tiltak haster

Og ifølge Sintef må Båtsfjord og andre fiskerikommuner innrette seg raskt til disse realitetene. Forskningsleder Hanne Digre mener at det haster med å sette inn tiltak.

– Det har vært lav lønnsomhet i den sektoren og det her skyldes jo det høye lønns og kostnadsnivået i Norge. Sammenlignet med land som for eksempel Polen og Kina som har langt lavere produksjonskostnader, uttaler Digre og legger til:

– Så det er et spørsmål om å være eller ikke være. Skal vi ha en fiskeforedlingsindustri eller ikke, og da må det gjøres noen ting.

Tror industrien kan forsvinne

Forskningslederen sier at det er helt nødvendig å gjøre tiltak fordi fiskeindustrien har hatt store utfordringer med lav lønnsomhet i mange år. Forslaget er økt automatisering.

– Vi foreslår økt automatisering og økt teknologiutvikling i foredlingsindustrien, og det vil føre til i løpet av fem år så kjører vi på en 35 prosent reduksjon av arbeidsplasser. I et lengre perspektiv er det en halvering av arbeidsplassene. Det må skje raskt, spesielt er det kritisk for kvitfisknæringen. Her snakker vi om at skjer det ingenting de neste 5 årene, så er jeg redd vi ikke har noe industri i Norge, sier Digre.