NRK Meny
Normal

Barneombudet: – Gi barna mer makt

– Norske barn må bli hørt på, de må rett og slett få mer makt i saker som angår livene deres, sier Barneombudet.

Anne Lindboe, barneombudet

Barneombud Anne Lindboe tar til orde for at barn må bli mer hørt.

Foto: Marius Hauge/Barneombudet

20. november er dagen da Barnekonvensjonen ble vedtatt i FNs generalforsamling.

Barneombud Anne Lindbo mener myndighetene i Norge følger den relativt godt. men de synder spesielt mot en artikkel - artikkel 12.

«Barnet har rett til å si sin mening i alt som vedrører det og barnets meninger skal tillegges vekt».

– Politikere må lytte

Barneombudet ser at politikere fremdeles ikke er gode nok til å lytte til barna, enten det er lokalpolitikk eller politikk på nasjonalt nivå.

– Det må bli naturlig at barn deltar ute i kommunene når det skal tas avgjørelser der. Det samme gjelder på skolen hvor barn for eksempel kan få være med å utforme undervisning, eller evaluere den og lage ordensreglement, sier Lindbo.

Barneombudet ser ofte gode resultater der barn selv får være med å påvirke hverdagen sin.

De har en historie

Barneombussen

Med denne bussen reiser Barneombudet rundt i landet.

Foto: Barneombudet

Anne Lindbo er også opptatt av at politikere og andre ansvarlige skal høre på det enkelte barnet. Hvilke opplevelser har ett barn som lever innenfor barnevernet for eksempel.

– Det er veldig verdifullt å bruke barn som eksperter. Det er de som vet hvor skoen trykker, sier hun.


I år har Lindbo kjørt rundt i Norge med Barneombussen. Her har hun hørt på hva barna selv synes er viktig og hva som opptar dem.

Barneombudet har også fortalt om hvilke rettigheter barn og unge har og hva ombudet kan hjelpe dem med.

– Det vi dessverre registrerer er at barn kan for lite om sine rettigheter. De er ikke klar over at barnekonvensjonen faktisk angår dem. De forbinder konvensjonen med Afrika eller fattige land hvor det kanskje er krig. Men vet altså lite om at de for eksempel har rett til et privatliv, at det er nulltoleranse for vold i Norge, og at de har rett til å bli hørt, sier Lindbo.

– Hvem skal ta ansvaret å lære dem om barnekonvensjonen, synes du?

– Det må vi gjøre med å reise rundt med Barneombussen, men vi når ikke alle. Jeg håper skolene selv tar ansvar. De kan bruke et opplegg vi har laget om barnekonvensjonen. Jeg håper kommunene tar ansvar i forhold til å la konvensjonen bli en viktig del av arbeidet deres.

Sjumilssteget og et steg til

Det er fem år siden ansatte hos Fylkesmannen i Troms utviklet Sjumilssteget. Det er en metode som kommunene kan bruke for å sjekke om det de bestemmer og gjør følger artiklene i Barnekonvensjonen.

– Dette er et spennende verktøy som jeg håper alle kommunene vil bruke. For dette verktøyet kan omsette loven til praksis, sier Lindbo.

Fylkesmann i Troms har også reist rundt i landet for å fortelle om metoden. Kommuner i mange fylker har tatt Sjumilssteget i bruk og nå vurderer kommuner i Russland det samme.