NRK Meny
Normal

Bare finnmarkinger får fange ryper

Vedtaket er lovstridig, mener kritikere.

 

Bare folk i Finnmark skal ha anledning til å fange ryper med snare.

Det vedtok styret i Finnmarkseiendommen i går kveld, og vedtaket var enstemmig.

De ansattes representant i styret mener vedtaket er et klart brudd på finnmarksloven, men det avviser direktør Jon Meløy:

Neppe noen som klager

– Styret mener det er innenfor rammen av loven. Samtidig er det ingen andre enn finnmarkingene som har tradisjon for å drive snarefangst på ryper i Finnmark, så det er veldig rart hvis det er noen som finner grunnlag for å klage på vedtaket, sier Meløy.

– Det blir en rett for finnmarkinger, slik det er tradisjon for.

Ingen tradisjoner

– Men er dette i tråd med finnmarksloven, der det heter at alle har adgang til jakt og fangst av småvilt på Finnmarkesiendommen?

– Ja, for det heter at når man har en begrenset ressurs, skal man ta rimelig hensyn til alle brukere. Så lenge ingen andre har hatt tradisjon for å drive snarefangst i Finnmark, ser vi ikke noen grunn til å utvide adgangen nå, sier Meløy.

Nedstemt

Men de ansattes representant i styret, Erik Sundland, er av en annen oppfatning. Vedtaket er i strid med finnmarksloven, mener Sundland, som derfor la fram et alternativt forslag.

Der ba han FeFo utrede alternative måter å begrense fangstuttaket på, dersom det skulle vise seg at fangsten blir en trussel mot rypebestanden.

Styret i FeFo valgte å se bort fra dette forslaget, og støttet i stedet enstemmig forslaget fra direktør Jon Meløy.