Avslår søknad fra TIL

Fylkesrådet i Troms vil avslå en søknad på 22 millioner kroner fra Tromsø idrettslag, som ønsker å utvikle Alfheim arena til et regionalt fotballsenter i Nord. Et slikt senter vil legge grunnlaget for økt aktivitet og tiltrekke seg nye aktører. Det vil kunne støtte opp om aktiviteten på Alfheim, heter det i søknaden. Avslaget begrunnes i en helhetsvurdering av søknaden.

Alfheim stadion
Foto: Kent-Einar Myreng / NRK