NRK Meny
Normal

Kritiserer Sametinget for krigsmonument

Vibeke Larsen i APs sametingsgruppe mener det er flaut at sametingsrådet ennå ikke har svart på søknad om økonomisk støtte til krigsmonument i Tana.

sametinget

Sametinget får sterk kritikk ikke å støtte krigsmonument.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Jeg synes dette er viktig å støtte fordi at det er en del av vår nære historie. Det er også en del av krigshistorien i Finnmark som er underkommunisert i Norgeshistorien, og til dels også i historien her i nord. Derfor synes jeg det er viktig at sametinget er med på å løfte dette opp, og kunne være med å støtte et slikt tiltak.

– På tide at Sametinget bidrar

Forsvarsdepartementet, Finnmark fylkeskommune, Fylkesmannen og Tana kommune har alle bidratt økonomisk. Nå mener Larsen at det er på høy tid at Sametinget også bidrar.

– Jeg vil anbefale det på det sterkeste å komme med et positivt svar og være med å løfte fram denne historien. Vi trenger å få fram at man faktisk har hatt noen veldig dramatiske hendelser i Finnmark, sier Larsen.

Hun tilføyer at stoltheten og pågangsmotet til folket som har bygget opp fylket igjen også bør settes fokus på.

Vibeke Larsen

Vibeke Larsen mener det er pinlig at sametinget ennå ikke har svart på søknaden om støtte til krigsmonument i Tana.

Foto: Arbeiderpartiet

Bidrar til avdukingsarrangementet

Kulturansvarlig i Sametingsrådet, Henrik Olsen, kan ikke love Vibeke Larsen et positivt svar. Derimot kan han beklage at Sametinget enda ikke har svart på henvendelsen.

– Jeg må beklage på vegne av søkeren at de enda ikke har fått svar på den spesifikke søknaden til monumentet. Det skyldes at vi har hatt litt vanskeligheter innenfor våre støtteordninger å finne ut hvor den hører hjemme.

Henrik Olsen

Henrik Olsen sier Sametinget bidrar med støtte til krigsmonumentet gjennom deres støtte til avdukingsarrangementet.

Foto: Ørjan Bertelsen / Pressebilde

Olsen påpeker at de har bevilget 50.000 kroner til selve avdukingsarrangementet. Rådet ser derfor på dette som sitt økonomiske bidrag. Ifølge Olsen ville de fått problemer om de hadde forsøkt å bevilge penger til selve monumentet.

– Det går litt på innordninga på driftsmidlene våre. Med tanke på søkermasse er det også knapphet på midler og da foretas det prioriteringer. Totalt sett mener vi at vi er med å bidra til markeringen og monumentet med at vi har gitt økonomisk bidrag til selve avdukingsarrangementet.