Anmelder droneflyving ved flyplassen

Avinor Tromsø anmelder personen som fløy en drone like ved innflyvningen til Tromsø lufthavn Langnes i januar.

tromsø lufthavn

Den private dronenfløy bare 400 meter sør for flystripen på Langnes lufthavn, og var ikke langt unna et helikopter på innflyvning.

Foto: Petter Strøm / NRK

– Det som gjør denne hendelsen spesielt alvorlig er hvor nær denne dronen var et helikopter som var på innflyvning til Tromsø lufthavn. I tillegg skjedde dette innenfor den kontrollerte innflyvningssonen til lufthavnen vår, sier lufthavnsjef Jonny Andersen til NRK.

Det var på kvelden 17. januar at en fjernstyrt drone fløy bare 15 til 30 meter over et militært helikopter som skulle til å lande på Langnes.

Hendelsen skjedde rundt 400 meter fra starten av rullebanen, sør for flyplassen.

En stor risiko

I en pressemelding fra Avinor skriver Andersen at det er viktig å markere at ulovlig inntrengning i kontrollert luftrom er en alvorlig hendelse.

Etter hendelsen på Langnes i januar gikk Luftfarttilsynet ut og sa at de nå ønsker å få på plass en regelverk for privatpersoner som flyr droner på hobbybasis, blant annet for å hindre nestenulykker lik den i Tromsø.

– Hva kunne skjedd om dronen og helikopteret hadde kollidert?

– Det vil jeg ikke spekulere i, men jeg vil understreke at vi anser det som en stor risiko med fremmede objekt i et kontrollert innflyvningsområde. Tromsø lufthavn har 44.000 flybevegelser i året. Det at vi har ukontrollerte objekter som flyr inn i den sonen, mener vi er veldig alvorlig, sier Andersen.

Har gjort observasjoner

Saken er anmeldt til Troms politidistrikt. Lufthavnledelsen vet ikke hvem som førte dronen, men har gjort en del observasjoner som de har informert politiet om.

Andersen kjenner ikke til andre hendelser der en drone har vært så nært flyplassen, men han legger vekt på at alle lignende hendelser i framtiden vil bli fulgt opp på samme måte.

– For oss er flysikkerheten i fokus, sier Andersen.