Anbefaler ny bru til Kvaløya og Tverrforbindelsen i tunnel

Statens vegvesen er ferdig med konsekvensutredningen av de nye forbindelsene i Tromsø. Prislapp: 2,7 milliarder kroner. Se video.

Kvaløyforbindelsen

Her anbefaler Statens vegvesen å legge den nye forbindelsen til Kvaløya.

Foto: Illustrasjon, Statens vegvesen

Statens vegvesen har jobbet på spreng for å bli ferdig med konsekvensutredningen for ny Kvaløyforbindelse og tverrforbindelse i Tromsø. Tirsdag inviterte de til pressekonferanse.

En ny bru er det beste alternativet for å løse framtidens vekst- og transportutfordringer til og fra Kvaløya. Det konkluderer de faglige anbefalingene fra Statens vegvesen.

Den nye bruen foreslås bygd litt sør for dagens Sandnessundbru. Brua blir en del av fylkesvegnettet. Det betyr at det vil bli til sammen fire vegløp mellom Tromsøya og Kvaløya. I tillegg anbefaler Statens vegvesen bygging av en ny Tverrforbindelse. Forslagene legger til rette for at det skal bli bedre, også for alle som ikke benytter bil.

Se video av planene:

2,7 milliarder kroner

Investeringskostnadene for de nye forslagene er beregnet til 1,3 milliarder kroner for ny tverrforbindelse i tunnel. En ny bru til Kvaløya er beregnet til å koste 1,4 milliarder kroner.

– Vår gjennomgang viser at de andre alternative forbindelsene til Kvaløya er langt dyrere, og ikke gir ønsket måloppnåelse. Dette alternativet legger til rette for moderne og kompakt byutvikling, som er mer miljøvennlig. Det skal også bli lettere og bedre forhold for dem som sykler, går eller tar buss, sier strategisjef Unni M. Gifstad i Statens vegvesen.

Den nye bruløsningen vil få en stigning som gir en god sykkelvei, og to bruer gjør det mulig å styre kollektivtrafikken mer effektivt. En ny forbindelse til Kvaløya sikrer også bedre beredskap.

Gifstad, Prestbakmo og Alvarstein

Strategidirektør Unni Gifstad i Statens vegvesen, samferdselsråd Ivar B. Prestbakmo i Troms fylkeskommune og byråd Britt Hege Alvarstein i Tromsø kommune.

Foto: NRK

Utgangspunkt for politisk debatt

Planene ble presentert av byråd Britt Hege Alvarstein i Tromsø kommune, samferdselsråd Ivar B. Prestbakmo i Troms fylkeskommune og strategidirektør Unni Gifstad i Statens vegvesen.

Utredningen fra Statens vegvesen er laget på oppdrag fra Tromsø kommune og Troms fylkeskommune, og er en del av prosjektet Transportnett Tromsø. Statens vegvesen har sett på konsekvensene for miljø, kostnader og byutvikling.

– Nå har vi fått det faglige rådet. Dette blir utgangspunkt for en politisk debatt, hvor vi skal ta stilling til hvilken løsning vi ønsker, sier byråd for byutvikling, Britt Hege Alvarstein (Frp).

Kvaløyforbindelsen 18.08

Statens vegvesen mener den nye forbindelsen med bru er det beste og rimeligste forslaget.

Foto: Illustrasjon, Statens vegvesen

Nasjonal transportplan i 2018

I februar vedtok kommunestyret i Tromsø hvilke traséer og konsekvenser som skulle utredes. Det har vært flere folkemøter og mange innspill til planen. Det faglige rådet er nå klart, og politikerne skal si sitt før kommunedelplanen sendes på høring. Da vil det også bli folkemøter.

– Folk i Tromsø er svært opptatt av hvordan vi får til bedre løsninger, både for myke trafikanter, kollektivtrafikk og bilistene. Vi skal gå grundig gjennom de faglige rådene og deretter lytte til hva folk ønsker, sier Britt Hege Alvarstein.

Kommunestyret og fylkesrådet tar endelig stilling til trasévalg etter høringsperioden. Ny bru til Kvaløya vil være en fylkesveg, og finansiering avgjøres av fylkestinget. Tverrforbindelsen er en statlig veg. Prosjektene må derfor inn i arbeidet som nå pågår med Nasjonal transportplan for perioden 2018-2029.

Kvaløyforbindelsen

Det har blitt foreslått flere mulige traseer over Sandnessundet. Men nå har Statens vegvesen gått for forslag B3.

Foto: statens vegvesen