NRK Meny
Normal

Anbefaler ikke storkommune i Midt-Troms

Kommunene i Midt-Troms bør slås sammen til to kommuner, anbefaler Telemarksforskning. Lange avstander og kulturforskjeller taler mot storkommune.

Finnsnes

Finnsnes i Lenvik kommune er i dag regionssenter for Midt-Troms.

Foto: Linda Pedersen / NRK

De fire Senja-kommunene bør slås sammen med Sørreisa og Dyrøy.

Målselv og Bardu bør gå sammen med Salangen og Lavangen.

Telemarksforskning anbefaler to kommuner og ikke bare én på grunn av lange avstander og kulturforskjeller.

– De største alternativene for sammenslåing gir de høyeste poengsummene. Det er Senja-kommunene, Lenvik, Dyrøy og Sørreisa, sier forsker Ole Sverre Lund ved Telemarksforskning.

Gir kriteriene poeng

Forskningsinstituttet har laget utredninga om de åtte kommunene i Midt-Troms.

Ole Sverre Lund, rådmann i Andebu

Forsker ved Telemarksforskning, Ole Sverre Lund.

Foto: Andebu kommune

Nå skal den 204 sider lange foreløpige rapporten med tabeller og plansjer presenteres for regionrådet.

– Vi har sett på økonomi, samfunnsutvikling, tjenester og lokaldemokrati. Så har vi gjennom undersøkelsene som er gjort, blant annet spørreundersøkelser og våre egne analyser, gitt disse forskjellige kriteriene poeng, sier Lund.

– Store utfordringer

De sammenslåtte kommunene som får flest poeng slik forskerne har analysert saken, er altså Senja-kommunene med Lenvik sammenslått med Sørreisa og Dyrøy, altså seks kommuner.

Den neste er de samme kommunene, pluss Målselv. Spørsmålet er hvor Bardu går, og om Salangen og Lavangen vil nordover til Bardu/Målselv eller sørover mot Ofoten.

– Når jeg ser det utenfra er selvfølgelig geografiske avstander en stor utfordring. Det andre er kulturforskjeller. De to forholdene er kanskje de mest kompliserende i forhold til sammenslåing, sier forsker Ole Sverre Lund.

Vil ha folkeavstemning

Sigrun Wiggen Prestbakmo

Ordfører i Salangen, Sigrun Wiggen Prestbakmo.

– Foreløpig så viser den lite retning for Salangen kommune, sier Sigrun Wiggen Prestbakmo.

Hun er ordfører i Salangen som tilhører Sør-Troms i dag. Samtidig har kommunen sterke bånd og geografisk nærhet til Bardu.

– Når man skal gjøre så enorme endringer i et lokalsamfunn som en kommunesammenslåing vil medføre, vil jeg for min del ha folkeavstemning.

De endelige konklusjonene fra Telemarksforskning kommer i august.