NRK Meny
Normal

Alta mot resten

Myten om at finnmarkingene vil være for seg selv med eget fylke er i ferd med å slå sprekker. I alle fall mener altaværingene det.

Hvis Alta kommunestyre vedtar at Finnmark skal gå inn i en region sammen med Troms, er kommuner med halvparten av befolkningen i Finnmark for en storregion.

Ordfører i Alta, Geir Ove Bakken, mener at fylkestinget må omgjøre sitt vedtak om at Finnmark skal være en egen region. Han sier at det er en endring på gang.

 – Dette sier meg at fylkestinget i juni og det nye fylkestinget i desember bør revurdere sitt standpunkt.Fordelen med en sammenslåing med Troms er at vi får en region med sterkere regional styring. Det betyr at vi kan være med og styre utviklinga selv, sier Bakken.

Tvilende i øst

Ordfører i Vadsø, Hauk Johnsen, er en av de mest markante motstanderne av en storregion. Han mener at finnmarkingene i stor grad vil miste selvbestemmelsesretten, og at det vil være å gå baklengs inn i olje og gassframtiden til finnmark.

Han tviler også sterkt på at en region med Troms og Finnmark har forankring i befolkningen. – Vi kan jo vise til meningsmålingen som ble gjort for et års tid siden der et stort flertall sa at de ønsker Finnmark som en egen region.

Bakken i Alta mener det er andre hensyn å ta: – Det er viktig å lytte til innbyggerne, men samtidig er det slik at politikerne, altså beslutningstakerne, vil sitte med et bedre grunnlag for sine beslutninger om regionen er sterkere.