Alle elgsmellene kan koste deg dyrt

Forsikringsselskap varsler høyere bilforsikringer om elgpåkjørslene fortsetter.

En bussjåfør kjører på en elg i Sørvika utenfor Harstad.

En bussjåfør kolliderer med en elg i Sørvika utenfor Harstad. Elgen måtte bøte med livet.

– For vårt selskap er økningen i forsikringsutbetalinger på over 60 prosent fra 2016 til 2017. I fjor ble 114 saker meldt inn til oss, og da snakker vi kun om elgpåkjørsler, sier kommunikasjonssjef Stein Vidar Loftås i Sparebank 1 Nord-Norge, til NRK.

Tall fra forsikringsbransjen i Norge, viser at det i 2009 var 4.300 viltpåkjørsler. I 2016 var tallet økt til 7.900.

– Forsikringspremien baserer seg på et kollektivt prinsipp. Øker utbetalingene etter skade, så vil dette kunne påvirke premien. Nå er ikke utbetalingene hittil, store nok til å få noen innvirkning. Men hvis utviklingen vi ser nå fortsetter, så vil det i prinsippet kunne bety dyrere bilforsikringer, sier Loftås.

Over 120 elg er påkjørt her til lands siden nyttår. Det viser tall fra Hjorteviltregisteret.

Totalskadd bil etter elgkrasj

– Føreren kom fra det med skrekken, men bilen må kondemneres, fastslår kommunikasjonssjef Stein Vidar Loftås i Sparebank 1 Nord-Norge.

Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Frykter mørketall

Men forsikringsselskapene frykter at mørketallene er høyere, på grunn av at mange ikke melder fra om påkjørsler.

– Det er spesielt viktig å opplyse om at man ikke får bonustap som følge av at man kjører på dyr. Det er heller ingen egenandel. Dette har vært en myte som mange tror på, og vi opplever at mange stikker av etter dyrepåkjørsler. Kanskje fordi de tror de blir hengende med regningen, sier kommunikasjonssjef Pål Rune Eklo i Gjensidige.

Idar Kjøsnes

Elgjeger Idar Kjøsnes i Viltnemnda i Harstad, forteller at elgstammen i området, og ellers i landet, øker.

Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

Elgjeger Idar Kjøsnes i Viltnemnda i Harstad, husker godt elgpåkjørselen i Sørvika i 2016. Det er ofte han som må ut for å avlive dyret når ulykker skjer.

– Elgen så tilsynelatende ut til å komme godt fra det. Den reiste seg og gikk på alle fire. Men da vi lokaliserte dyret, var det livstruende skadd, sier Kjøsnes.

Han forteller at det er blitt mye elg i området.

– Elgstammen øker også over hele Norge, og vi ser at den sprer seg ut til områder der den ikke har vært tidligere. Her i Harstad gjorde den sitt inntog på 1970-tallet.

– Elgen er kommet for å bli

På andre siden av byen er elgsporene lett synlig i snøen langs fylkesvegen. Og i en bakke litt nedenfor, står fire elger og forsyner seg av vegetasjonen.

– Den er nesten blitt som et husdyr, og jo lengre tid som går jo mer vil den komme innpå oss, sier Osvald Ludviksen som er styreleder i lokallaget til Norges automobilforbund (NAF).

– Vi er selv plaget med elg i hagen, legger han til.

Lill Jørgensen står på en bensinstasjon like ved der elgene beiter. Men at skogens fire konger er i nærheten var hun ikke klar over, før NRK gjør henne oppmerksom på det.

– Jeg er glad jeg ikke skal kjøre den veien, sier hun.

– Men vi må bare ta inn over oss at elgen er kommet for å bli. Vi må passe oss, være forsiktig langs vegene, og sette ned farten.