«Ap-seier i Tromsø kan bli kostbar»

NRKs Lars Egil Mogård har sett nærmere på venstresiden i tromsøpolitikken før valget.

aptopper

Kristin Røymo og Jarle Aarbakke er toppkandidatene til Tromsø Ap.

Foto: øystein antonsen / nrk

Logo valgkronikk
Lars Egil Mogård

Et samarbeid mellom Tromsø Arbeiderparti, Rødt, SV og De Grønne kan bli kostbart rent økonomisk. En seier i valget kan kanskje sende Tromsø inn på Fylkesmannens «svarteliste», ROBEK, på grunn av pengeforbruket. Det kan også bli brudd mellom partiene, og tilnærmet kaos i tromsøpolitikken.

For ikke noe tyder på at Tromsø Arbeiderparti alene vil sikre flertall. Det drømmer neppe heller ikke partiet om. Tromsø Ap har lenge vært åpen på at de godt kan tenke seg å sitte i et byråd som er i mindretall. Men det forutsetter at det blir inngått en politisk avtale om støtte fra kanskje tre partier; Rødt, SV og De Grønne.

Disse tre partiene har uttalt at de går inn for et skifte, sammen med Ap. Om den nyvalgte ledelsen i Tromsø Senterpartiet og deres kandidater på lista vil være med i en slik koalisjon, er ikke sikkert.

Ikke billig i drift

Vi har tidligere antydet at Aps mulige støttepartier ikke vil være billige i drift. En bindende samarbeidsavtale vil koste. Alle mulige partnere har i sine programmer krav om nye, store kommunale satsinger. Millionene vil renne ut. Det kan skape et problem for Tromsø Arbeiderparti ved en eventuell valgseier.

Arbeiderpartiet er som alltid sugen på, og beredt på å ta makt. Da må de gi noen «feite bein» til sine samarbeidspartnere. Dersom vi forutsetter at det blir skifte, er Kristin Røymo klar til å bli byrådsleder. Arbeiderpartiet vil neppe under noen omstendighet gi fra seg ordførervervet. Til det har partiet ofret mye prestisje for å hente inn Jarle Aarbakke som frontfigur. Han meldte seg jo inn i Ap så seint som i fjor. Ap håper jo at han skal bli en like populær ordfører som det Jens Johan Hjort har vært.

Ap er alltid sugne på makt, men det klarer de ikke alene så dette vil koste millioner.

Lars Egil Mogård

Olsen fra Rødt neppe ordfører

Selv om Rødt skulle bli det største av Aps støttepartier, kan Jens Ingvald Olsen trolig bare glemme at han skal bli ordfører. Det er neppe Frp sin frykt for at Tromsø skal få en kommunist som ordfører som gjør at Ap vil sette ned foten. Ap mener utvilsomt at Aarbakke har bedre personlige egenskaper til å være ordfører, og vil være en mer samlende person enn Olsen fra Rødt. Vi tipper at Ap vil stå fast på dette synspunktet.

Jens Ingvald Olsen

Jens Ingvald Olsen vil også bli ordfører.

Foto: Arild Moe

Rødt må få gjennomslag

Men da må Rødt tilgodesees med viktige posisjoner – og lovnader om politisk seire og gjennomslag. Rødt gjør det svært godt på meningsmålinger, og kan bli en viktig maktfaktor. Olsen kan jo bli fristet med et viktig verv, som gir makt og innflytelse. Ap har jo lovet at byrådet skal bli mindre, og komiteene skal få mer makt.

Omfattende forslag fra Rødt

Og Rødt vil svært mye, ifølge programmet. Vi kan nevne et lite utvalg: De vil oppfylle kravene til kontorplass for barnehageansatte. De vil gjøre SFO gratis. De vil tilbakeføre privatiserte konkurranseutsatte foretak til kommunal drift. Rødt vil sette opp sykkelheiser på Tromsøya, for eksempel i Rådhusbakken, Claudiusbakken og St.Hanshaugen/Mackbratta. Rødt vil skjerpe den offentlige kontrollen med utbyggere og boligspekulanter. Partiet vil oppgradere og bygge ut Alfheim Svømmehall.

Før valget i september finner velgerne i Tromsø ikke et eneste regnestykke om hvor mye dette og mer til, vil koste kommunen og skattebetalerne.

Uenige om boligbygging på Holt

Også SV har mange krav. De slåss for å verne Holt-eiendommen på Tromsøya mot boligbygging. Her er SV på full kollisjonskurs med Ap. De vil også si ja til en rushtidsavgift i Tromsø. Dette vil de selvsagt ha inn i forhandlingene med Ap. SV vil trappe opp skolehelsetjenesten til en hel helsesøsterstilling pr. 300 elever, tilsvarende 12 stillinger i Tromsø, og tilstrekkelig psykologtjeneste.

SV vil jobbe for å få feministisk selvforsvar inn i ungdomsskolen, og at SFO må integreres bedre med skoletilbudet og prisene reduseres kraftig.

Bare for å nevne en liten del av SV-programmet som kan bli en del av forhandlingene.

De Grønne vil mye

Partiet De Grønne kan trolig gjøre et godt valg i Tromsø. De vil ha økt tempo for en såkalt grønn omstilling. Det betyr store omlegginger av næringsvirksomhet, levemåter og trafikkløsninger. De vil at det skal innføres piggdekkavgift på Tromsøya. De sier nei til en ny forbindelse til Kvaløya.

I Tromsø vil de innføre studentrabatt på buss for å løse parkeringsproblemer med UiT. Skal kommunen betale for dette? Det er jo Troms fylkestrafikk som bestemmer takstene på kollektivtrafikken.

Veldig mye skal utredes

Dersom De Grønne får gjennomslag for mange av sine programposter i forhandlinger med Ap, vil det sannsynligvis bli et stort behov for å bruke mye kommunale penger på konsulenter. Paritet vil utrede og anlegge bybane i Triangelet Breivika-Sentrum-Langnes.

Partiet vil utrede muligheten for solcellepanel på flere kommunale bygg. De vil utrede muligheten for grønne tak på offentlige bygg som bidrag til et bedre bymiljø. De vil redusere kommunens kjøttforbruk ved å ha minst en kjøttfri dag i uka i alle kommunale kantiner og storkjøkken.

De Grønne vil at Tromsø skal bosette en betydelig andel av FNs kvoteflyktninger. I tillegg til mange andre, store og små endringer av dagens kommunepolitikk i Tromsø.

Ap vil ha sitt preg

Arbeiderpartiet vil selvsagt ha sitt klare stempel på politikken som skal føres, dersom det blir en valgseier. Heller ikke Ap er billig i drift. Pengene må hentes inn. Det holder neppe bare å vedta at eiendomsskatten skal tilbake på samme nivå som for fire år siden. Hvor skal inntektene hentes inn?

Uansvarlig politikk

Ap sier at byrådet fører en uansvarlig økonomisk politikk. Hver måned brukes det mange millioner kroner mer enn budsjettert. Den utgiftsøkninga må stoppes. Her får ikke Tromsø kommune noen hjelp av verken Høyre eller Frp i regjering.

Kristin Røymo

Ap vil at Kristin Røymo skal bli byrådsleder.

Foto: Kari Stokke Nilsen

Ap skal få merke at det trolig blir et hardt press på de kommunale budsjettene for å sikre at Kristin Røymo skal bli byrådsleder, og Jarle Aarbakke skal bli ordfører. Og i bakgrunnen spøker Fylkesmannens ROBEK-liste. Havner Tromsø kommune her, må alle større låneopptak godkjennes. Politikerne i Tromsø vil føle at de settes under statlig administrasjon.

Erfarne byråder

Så Arbeiderpartiet får mange utfordringer for å sikre flertall for en bærekraftig kommunal økonomi. Det kommer til å bli knallharde forhandlinger. I tillegg skal jo partiet ved en valgseier hente inn byråder som både har erfaring og gjennomføringskraft, for blant annet å stagge støttepartiene Rødt, SV og De Grønne.

Kanskje ender dette med at Ap ikke vil godta kravene fra Rødt, SV og De Grønne. Da blir det ingen samarbeidsavtale. Da må Ap hente støtte fra sak-til-sak i kommunestyret. Det vil kanskje gi kaos i Tromsø-politikken de neste fire åra.