Nå skal de bygge boliger i Tromsøs indrefilet

Potensialet for boligbygging er stort i Tromsø, ifølge byrådslederen og byråd for byutvikling. Onsdag presenterte sine planer for de kommende årene.

Alvarstein og Hilmarsen

Britt Hege Alvarstein, byråd for byutvikling og byrådsleder Øyvind Hilmarsen mener Kvaløya, i bakgrunnen, er en av bydelene som har enormt potensial for utvikling i Tromsø.

Foto: Petter Strøm / NRK

– Tromsøs har et fantastisk potensial. Målet med nye arealplanen er å kunne utnytte mulighetene vi har, og være i forkant av den utviklingen vi ser i kommunen vår, sier byrådsleder i Tromsø, Øyvind Hilmarsen.

Sammen med byråd for byutvikling, Britt Hege Alvarstein, presenterte Hilmarsen i dag kommuneplanens arealdel for 2015–2026 på en pressekonferanse i fjæra nedenfor Tromsø Lufthavn, med utsikt til noen av områdene som vil bli svært viktige for kommunen de kommende årene: Holtmarka på Tromsøya og Kvaløya.

– Holt er indrefileten i Tromsø, når det gjelder til beliggenhet, sier Hilmarsen.

Tidligere i år foreslo byrådet å sette av et område til bygging av mellom 1 200 og 2 000 boliger her. Et forslag som har skapt reaksjoner.

– I den nye planen er det lagt opp til at vi skal bygge boliger i deler Holtmarka. Samtidig har vi tatt hensyn til de merknadene som har kommet inn, og valgt å ta vare på naturen der også, blant annet den spesielle skogen som ligger der, sier Britt Hege Alvarstein.

I den nye arealplanene er det også lagt til rette for boligbygging rundt Åsgård, og utbygging i områdene rundt universitetssykehuset og universitetet i byen.

Tromsø

KARTET: De lysegule feltene er allerede regulert for boliger. De mørkere gule feltene er områder kommunen ønsker å regulere til boligbygging. De lysegrønne feltene er i dag regulert til grøntområder. De grønne feltene ønsker kommunen å regulere til det samme formålet.

Foto: Tromsø kommune

Så stor blir Tromsø

Prognosene for Tromsø kommune viser at kommunen kommer til å vokse med 50 000 innbyggere frem til 2044.

Allerede i mars ble det gjort klart at kommunen ønsker å legge til rette for 28 000 nye boliger de kommende årene.

– Vi ønsker å jobbe ut fra en knutepunktstrategi. Vi ønsker å skape knutepunkter, slik at folk kan bo der de ønsker det, samtidig som det er godt tilrettelagt med barnehager, skoler, friområder, kollektivtrafikk og sykkel- og gangsti, sier Hilmarsen.

Forbindelsen til Kvaløya

Ifølge Hilmarsen er en ny forbindelse til Kvaløya viktig for å utnytte byens potensial.

– En ny Kvaløy-forbindelse er viktig både med tanke på utviklingen på Kvaløya, men også i et regionalt perspektiv, sett mot Sør-Troms. Vi har allerede regulert store områder ved bruhodet til boliger. I tillegg skjer det fortsatt mye på Strand-feltet, sier Hilmarsen.

– Når avgjør dere hvor traseen skal ligge?

– Det skal opp til politisk behandling i august.

I den nye arealplanene er det også lagt til rette for boligbygging rundt Åsgård, og utbygging i områdene rundt universitetssykehuset og universitetet i byen.

Men det skal ikke bare bygges i kommunen. Byrådet ønsker også å ta vare på de grønne lungene i byen, som blant annet inkluderer utvidelser av Tromsømarka.