– Trist at direktøren må gå – men bråket vil ikke gå ut over pasientene

Leder av brukerutvalget ved Universitetssykehuset Nord-Norge, Cathrin Carlyle, mener pasientene ikke har grunn til å være urolig på grunn av bråket rundt avgangen til direktør Tor Ingebrigtsen.

Cathrin Carlyle

Cathrin Carlyle skryter av jobben Tor Ingebrigtsen har gjort, men vil ikke kommentere truslene han skal ha kommet med mot styrelederen i Helse Nord.

Foto: Kim Kr. Nordli

– Jeg tror alle helsearbeiderne som jobber i Helse Nord kommer til å gå på jobb og gjøre sitt beste for at pasientene skal få det beste behandlingstilbudet. Jeg tror ikke det er noen grunn til uro i det hele tatt, sier Carlyle.

Brukerutvalget hun er leder for, er et rådgivende organ for pasienter, pårørende og avdelinger ved UNN.

Sykepleierforbundet om Ingebrigtsen–avgang: – Forferdelig trist

Skryter av Tor Ingebrigtsen

Carlyle synes allikevel det er trist for pasientene og brukere av helsetjenesten i Nord-Norge at direktøren har sagt opp og velger å gå med umiddelbar virkning. Hun mener Tor Ingebrigtsen har vært en forkjemper for brukermedvirkning.

Tor Ingebrigtsen, adm dir UNN

Tidligere direktør ved UNN, Tor Ingebrigtsen.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

– Allerede for ti år siden trakk han fram prinsippet om at pasientenes og pårørendes erfaringskompetanse er like viktig som helsearbeidernes kompetanse, når det gjelder å utvikle tjenestene videre. For utviklingen av Universitetssykehuset i Nord-Norge har han sammen med ledergruppen sin, som består av mange dyktige klinikksjefer, vært veldig viktig for å styrke pasientene og brukerne sine stemmer inn i spesialisthelsetjenesten, sier hun.

Høie om helsebråket i nord: – Truslene måtte få konsekvenser

Truslene

Men hvordan reagerer du på det som er kommet frem i forhold til truslene han skal ha kommet med overfor styrelederen i Helse Nord, Marianne Telle?

– Det synes jeg er vanskelig å kommentere, i og med at det har skjedd i en privat samtale mellom de to. Jeg kan ikke si annet enn at UNNs kjerneverdier er kvalitet, trygghet, respekt og omsorg. I løpet av de elleve årene jeg har kjent direktøren, har han stått for akkurat disse verdiene.

Vil følge med

Cathrin Carlyle sier brukerutvalget vil følge med utviklingen fremover.

– Vi har representanter både i kvalitets- og arbeidsmiljøutvalgene i styret på UNN, og alle sentrale råd og utvalg. Gjennom vår representasjon der vil vi følge med på at tjenestene er slik de skal være, avslutter hun.