NRK Meny
Normal

– Kirken tar avstand fra folket

Einar Gelius er bekymret over hvordan bispedømmerådet har taklet situasjonen rundt ansettelse av ny sokneprest i Ibestad.

Einar Gelius

Einar Gelius var i helgen i Ibestad for å holde gudstjeneste for menigheten som har markert at de ønsker å ha han som prest.

Foto: Nils Mehren

– Dette er et signal om at kirken distanserer seg fra folket, sier Einar Gelius.

Han var den eneste søkeren til stillingen som sogneprest i Ibestad menighet. Menigheten selv ønsket også Gelius i stillingen, noe de blant annet markerte med et fakkeltog.

Likevel valgte bispedømmerådet å utlyse stillingen på nytt.

Søndag var Gelius i Ibestad for å holde høymesse i en fullsatt kirke.

– Jeg tror oppmøtet skyldes det engasjementet denne saken har skapt. Det er et nok så unisont ønske fra folket om å vise at bispedømmerådet tar feil, sier Gelius mandag morgen.

Demokratiet i kirken

– Kan ikke bispedømmerådet har rett når de sier at du ikke passer inn i prostiets profil?

– Hva nå enn det betyr. Dette handler om demokratiet i kirken. Her er det syv personer i bisperådet som ikke ønsker meg i prestestillingen, mens over 800 mennesker har gitt uttrykk for at de ønsker meg. Ser de bort fra folkets makt og engasjement, er bisperådet med på å gjøre distansen mellom styret i kirken og menigheten større, sier han.

– Så må vi også huske at Jesus var en som sto opp mot makten og opphevet folket og grasrota. Der har vi mye å lære.

Ibestad kirke

Ibestad kirke var fullsatt da Einar Gelius talte.

Foto: Nils Mehren

Mange støtter bispedømmerådet

Oddgeir Stenersen, stiftsdirektør i Nord-Hålogaland bispedømme, er uenig med Gelius i at de skaper en avstand mellom folket i kirken.

– Vi må ikke glemme at i denne saken er det også andre synspunkter ute og går. Vi har fått veldig mange reaksjoner på at det er riktig det bispedømmerådet har gjort. Det er veldig mange som har kontaktet oss om det, sier Stenersen.

– Vi har behandlet denne saken svært grundig og samvittighetsfullt, og basert vår avgjørelse på ei totalvurdering av søkeren.

Stenersen viser blant annet til at de gjorde grundig intervju med Einar Gelius da hans søkte på stillingen som sogneprest.

Gelius har lenge vært omstridt som prest, og sluttet i Vålerengen menighet da biskopen ville avskjedige han fra stillingen.

Fortsatt muligheter

Det er fortsatt håp om å få jobbe i Ibestad for Gelius. Menigheten har samlet inn rundt 700.000 kroner til en vikarstilling som prest i kommunen.

Einar Gelius ønsker selv å jobbe som prest. Men han kan ikke svare på om han tar vikarstillingen.

– Jeg skal nå hjem å vurdere det hele, sier han.