Biskopen måtte rydde opp etter Gelius-bråk

Etter at Einar Gelius ikke fikk jobben som prest, har det vært mye uro i menigheten i Ibestad. Biskop Olav Øygard var i går på besøk for å rydde opp.

Olav Øygard

Biskop Olav Øygard møtte menigheta i Ibestad torsdag kveld.

Foto: marit garfjeld / nrk

Nesten ingen personer ønsket å stille til valg til nytt menighetsråd i Ibestad i Sør-Troms. Innbyggerne protesterte mot bispedømmerådet fordi Einar Gelius ikke ble tilsatt som sokneprest i kommunen i fjor. Menigheten har utlyst stillingen fire ganger, uten respons.

Torsdag kveld møtte biskop Olav Øygard menigheten i Ibestad. Mellom 40–50 personer stilte opp i kirken, og Olav Øygard er fornøyd med oppmøtet.

– Vi fikk valgt et valgstyre på fire personer som har ett oppdrag, og det er å jobbe fram en nominasjonsgruppe slik at vi får valgt et nytt menighetsråd ved kommune – og fylkestingsvalget til høsten, sier Øygard til NRK.

Vanskelig tid

– Det har vært en tung og konfliktfylt tid. Hele frivilligheten på Ibestad meldte seg ut, og la ned vervene sine på grunn av Gelius-saken. Kirka er avhengig av å samvirke med samfunnet vi lever i, og vi er avhengige av at folk står opp og jobber for oss frivillig. Det sa kirkeverge Frank Steinsvik i Ibestad til NRK før torsdagens møte med biskopen.

Han var skeptisk til om det var mulig å få satt ned et valgstyre for å få valgt et nytt menighetsråd.

– Per nå vet jeg ikke om noen som vil stille, dessverre. Vi har spurt en del mennesker og håpet at det kunne føre til å forløse at noen kanskje stilte opp, men jeg vet ikke om noen som er villige, sier kirkevergen.

Tror situasjonen vil normalisere seg

Det var leder i Kirkelig fellesråd, Marthe Stensen som gikk i bresjen for å få biskopen og bispedømmerådet til Ibestad torsdag kveld.

– Når vi er så heldige å få biskopen på besøk, og han er hjertelig velkommen, ønsker jeg at mange folk kommer i kirken, sa Stensen til NRK før møtet. Hennes ønske ble oppfylt.

– Valgstyret som er satt ned vil få bistand av bispedømmekontoret. Nå starter oppgaven med å få tak i folk som vil stille til valg. Jeg tror at vi til høsten vil få en normal situasjon igjen i Ibestad, sier en optimistisk biskop.