NRK Meny
Normal

– Dette bør ikke Sametinget gjøre

Regjeringen liker dårlig at Sametinget vil innføre en avgift som Stortinget har sagt nei til.

Fiskeri- og kystminister Helga Pedersen (Ap)

- UHELDIG: Helga Pedersen liker ikke avgiftsutspillet til Sametinget.

Foto: Holm, Morten / SCANPIX

Sametingets håndtering av den nye mineralloven har skapt politiske bølger langt inn i regjeringskvartalet.

Grunnen er at samepolitikerne i Karasjok vil kreve inn en egen urfolksavgift direkte fra gruveselskapene, selv om Stortinget har sagt nei til dette.

Stortinget vedtok den nye loven for få dager siden, og skuffelsen blant politikerne i den folkevalgte forsamlingen for norske samer var stor.

De ønsket en egen urfolksavgift fra gruveselskapene for å kompensere for ulempene gruvedrifta medfører for reindrifta.

Etter at stortingspolitikerne vedtok loven, varslet Sametinget at de ville kreve urfolksavgift fra gruveselskapene likevel.

- Uheldig

Regjeringen liker dårlig at samepolitikerne vil innføre en avgift som Stortinget har sagt nei til.

– Sametinget har ingen hjemmel til å kreve hverken forhandlinger eller urfolksavgift av gruveselskapene, sier Ap-nestleder og fiskeriminister Helga Pedersen.

Hun mener Sametingets krav er uheldige og at de bør trekke dem tilbake.

– Jeg tror det ville være klokt av sametingsrådet å trekke dette forslaget tilbake. De bør heller lage retningslinjer for hvilke hensyn Sametinget vil vektlegge når de gir råd til myndighetene, sier Pedersen.

Ap-nestlederen mener det er uheldig at Sametinget vil prøve å få avgiften direkte fra gruveselskapene, slik sametingsrådet i Sametinget nå foreslår.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Sametingsbygningen i Karasjok

VIL KREVE INN URFOLKSAVGIFT: Samepolitikere på Sametinget.

Foto: Poppe, Cornelius / SCANPIX

- Kan ikke kreve avgifter

Hun mener også at mineralselskapene ikke trenger å forholde seg til Sametingets krav.

– Det er ingen som kan nekte Sametinget å snakke med gruveselskaper eller hvem som helst andre. Men Sametinget har heller ingen hjemmel eller noen rett til å kreve noen forhandling med mineralselskapene, og i hvert fall ikke til å kreve inn noen vederlag. Etter min mening kan mineralselskapene se bort fra dette.

– Oppfatter du dette som en omkamp om mineralloven?

– Ja, det er i hvert fall lett å oppfatte det sånn.

Har vakt oppsikt

Forslaget fra Sametingsrådet om å forhandle direkte med gruveselskapene har skapt sterke reaksjoner.

Sametingspresident Egil Olli har svart kritikken med å si at Sametinget har full rett til å forhandle med hvem de vil.

Helga Pedersen mener likevel at Sametinget bør forholde seg til både Stortingets vedtak, og til omgivelsene sine.

– Når Sametinget har fått mer makt og innflytelse de siste årene, både gjennom finnmarksloven og mineralloven, så synes jeg også at det er riktig at man opptrer i tråd med de konklusjonene Stortinget har trukket, sier Pedersen.

Les også: - Ok med "egen" urfolksavgift

Les også: Gull funnet på Finnmarksvidda

Les også: Sametinget sier nei til gruve i Kvalsund

Les også: Dette er sametinget og regjeringen uenig om

Les også: Demonstrerte mot gruvedrift