– Det var på tide!

Regjeringas krisepakke til politiet er en kraftig innrømmelse, sier medlem av justiskomiteen.

Elisabeth Aspaker
Foto: Eskil Mehren / NRK

Regjeringas krisepakke til politiet er en kraftig innrømmelse av at politiet har fått for lite penger. Det sier medlem Elisabeth Aspaker i justiskomiteen.

– Det var på høy tid, men nå må regjeringa slutte å skylde på finanskrisa og innrømme at de har gjort en for dårlig jobb.

Hun viser til at lederen av Justiskomiteen på Stortinget, Anne Marit Bjørnflaten (A), kaller krisepakken det største løftet for politiet på flere år:

Dette er det største løftet noen sinne for å få sivile stillinger til politiet her i landet , sa Bjørnflaten i går.

Reagerer

– Det måtte altså ei finanskrise til for at justisministeren skulle gjøre jobben sin med å få på plass et skikkelig politibudsjett.

Elisabeth Aspaker

Det er denne uttalelsen som får Aspaker til å reagere. Hun mener det betyr at opposisjonspartiene egentlig hadde rett i en tidligere debatt.

– Det er nesten så jeg ikke tror det jeg hører. Det er mindre enn en måned siden vi i Stortinget hadde budsjettdebatten for 2009. Da foreslo opposisjonen flere stillinger til politiet, og da ble vi beskyldt for svartmaling og for å skape uttrygghet. Men nå kommer altså dette.

– Tar tid å få hjelp

Aspaker sier krisepakken til politiet, som ble lagt fram for to dager siden, er en helomvending fra justisministerens og regjeringas side.

– Det skulle bare mangle. Publikum er misfornøyd, og vi ser det særlig i Nord-Norge at det er problemer å få hjelp når man trenger det, sier politikeren.

– Patetisk

Anne Marit Bjørnflaten sier Aspakers uttalelser er utidige.

– Verken Frp, Høyre eller de andre opposisjonspartiene har lagt inn penger til politiet i sine krisepakker. Dette er patetisk av Aspaker.

Aspaker sier dette er en innrømmelse av at ikke nok har vært gjort tidligere. Er det ikke det?

– Vi jobber så hardt vi kan for å bedre arbeidsmulighetene for politiet, men det er fortsatt mye som gjenstår, svarer Bjørnflaten noe unnvikende.

Håper på lavere responstid

På spørsmål om dette vil gjøre noe for de lange ventetidene på utrykning i store vaktdistrikter, svarer hun at det ikke kan bestemmes av regjeringen, men at politidistriktene selv må disponere de ekstra stillingene som kommer.

– Dette er det politet selv som bestemmer størrelsen på, men vi håper til at dette bidrar til å gi en lavere responstid. Flere politifolk kan jobbe ute i aktiv tjeneste nå som det blir flere sivile ansatte, svarer hun.