NRK Meny
Normal

– Det kan være vanskelig å avsløre rusmisbruk i hjemmet

Rundt 30.000 barn lever med familier som sliter med alvorlige rusproblemer. Mange av barna jobber hardt for å skjule utfordringene sine.

Barn og alkohol
Foto: Hans Ola Hevrøy / NRK

– Det var bare sånn. Vi unngikk å prate om det. Vi lot som at alt var i orden. Vi tok aldri med oss folk hjem.

Det forteller 28 år gamle Kine fra Tromsø. Hun vokste opp med en mor som sleit med rusavhengighet. Alkohol, amfetamin og hasj. Mamma kunne bli borte i flere dager, og etterlate Kine og storesøsteren aleine hjemme.

Tidligere i år inngikk Kine et forlik med Tromsø kommune på én million kroner, som følge av den mangelfulle jobben barnevernet gjorde for Kine i oppveksten.

– Når vi tenker rusmisbrukere, tenker vi ofte rusmisbrukerne vi ser på gata. Vi glemmer at det er mange vanlige mennesker i full jobb, som kan slite med rusproblemer. De har bare andre ressurser for å holde fasaden, sier Stian Johansen i bruker – og interesseorganisasjonen Barn av rusmisbrukere (BAR).

Vanskelig å oppdage

En rapport fra tidligere i år viser at rundt 30.000 barn og unge mellom 8 og 18 år foreldre med et klart alvorlig rusproblem. Mange av disse blir ikke sett av samfunnet.

Aina Isaksen, enhetsleder for barnevernstjenesten i Tromsø kommune forteller at det kan være en utfordring å avdekke rusproblematikk i hjemmet.

Leder for Tromsø barneverntjeneste,Aina Isaksen

VANSKELIG: Aina Isaksen, enhetsleder for barnevernstjenesten i Tromsø kommune forteller at det kan være en utfordring å avdekke rusproblematikk i hjemmet.

Foto: Jan Riise Pedersen

– Utfordringer i slike saker er at vi sjelden er til stedet når foreldrene ruser seg. Skal vi avdekke slike forhold er vi avhengige av at noen forteller oss om den rusen som er. Det er ikke alltid vi får foreldrene til å snakke om rusbruken sin. Da blir vi avhengige av at noen rundt familien fanger opp dette, og forteller om det til barnevernstjenesten, sier hun.

Stian Johansen i BAR bekrefter dette.

– Vi lever i et samfunn hvor det er høyt verdsatt å beherske sitt eget liv. Å ikke ha full kontroll over eget liv kan derfor vekke skamfølelser. Har du foreldre som sliter med rus, blir du fort stemplet som unormal eller mislykket. Derfor lærer både barna og voksne seg strategier for hva de skal gjøre for å virke «normale», sier Johansen.

– Barn som lever med rusproblemer hjemme kan ofte oppfattes som «de vanlige problembarna».

Da blir det også vanskelig for dem som jobber med barna, for eksempel i barnehager og på skoler, å oppdage barnas problemer.

Trenger noen å stole på

Så hva er viktig for barn som vokser opp med foreldre med rusavhengighet?

I tillegg trenger de å bli gitt mulighetene til å delta på arenaer der de kan være barn i samme grad som andre, i og med at mange av disse barna bruker til dels svært mye tid på voksenoppgaver hjemme.