NRK Meny
Normal

– Det kan være mange flere som blir drept

Fugleforskere vil overvåke Nord-Norges største vindkraftanlegg.

Fakken vindmølleparken

Her er Troms Kraft sitt vindkraftanlegg i Karlsøy kommune i Nord-Troms.

Foto: Trygve Andreassen / NRK

– Vi vet for lite om konsekvensene av vindkraft.

Det sier Kjetil Bevanger som er vitenskapelig rådgiver i Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Han jobber blant annet med overvåkning av fuglelivet ved Smøla vindpark i Møre og Romsdal, der et betydelig antall havørn har mistet livet i møte med vindmøllene.

– Men faktisk er det flere ryper enn havørn som har blitt drept på Smøla, sier Bevanger.

I begynnelsen av denne måneden fant en forbipasserende to døde ryper ved Fakken vindpark i Karlsøy i Nord-Troms, som er Nord-Norges største vindkraftanlegg.

Troms kraft som eier og driver vindparken har selv gjort funn av en død havørn etter at parken ble satt i drift sommeren 2012.

– Selv om antallet rent visuelt kan synes å være lavt, kan det være mange flere fugler som blir drept. Årsaken er at rovdyr og rovfugler fort spiser opp døde kadavre, forklarer Bevanger.

Fugledød ved Fakken vindkraftanlegg 1

En død rype ved Fakken vindpark.

Foto: Anne-Rose Eriksen / NRK

Rikt fugleområde

NINA har tidligere gjort en konsekvensutredning av Fakken vindpark der det ble konkludert med at konsekvensen var middels negativ for fuglelivet. Forskere fra det samme forskningsinstituttet vil nå ha på plass et overvåkningsprogram for vindparken.

– Vi mener at vi må ha et system som kartlegger hvilken innvirkning anlegget har på faunaen over flere år, sier Bevanger og får støtte fra sin kollega i Tromsø.

– Vi er urolige. For mange arter kan vindkraftanlegget på Fakken være et problem, og jeg er forbauset over at man bygger vindmøller uten å ha på plass på et overvåkningsprogram for dyrelivet, sier seniorforsker Karl-Birger Strann i NINA.

Han har god kjennskap til Vannøya og betegner området rundt Fakken som en ofte brukt luftvei for flere fugler.

– Bare på en kort kjøretur er det vanlig å se flere havørner, sier Strann.

Fokuserer på miljø

Det er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som behandler konsesjoner for vindkraftverk. Ifølge senioringeniør Trond Blomlie i NVE er miljøovervåkning et krav når konsesjonene blir gitt.

– Vi forutsetter at utbygger har et program for å overvåke miljøkonsekvensene. Der skal det være en sjekkliste som skal benyttes under inspeksjonene, sier Blomlie.

– Vi oppfyller kravene i konsesjonen, er det umiddelbare svaret fra fagsjef for vindkraft, Svein Thyrhaug i Troms kraft.

Og han fortsetter:

– Vi har et system for håndtering av HMS-avvik, der avvik på miljø er en av de tingene vi fokuserer på i forbindelse med inspeksjonsrundene i parken. Dersom NVE kommer med nye krav, er det noe vi må ta om det kommer.

Men et omfattende forskningsprosjekt, som forskerne etterlyser, er ikke aktuelt nå.

– Jeg kan forstå at forskerne vil ha et vitenskapelig overvåkingsprosjekt, men det er ikke vi pålagt. Og i forhold til Smøla som er en mye større vindpark, kan vi ikke forsvare kostnadene, sier han.