NRK Meny
Normal

Lang ventetid i overgrepssak: – Brudd på menneskerettighetene

Øst-Finnmark politidistrikt får sterk kritikk av bistandadvokaten til den fornærmede jenta i en overgrepssak som er oppe i Øst-Finnmark tingrett idag.

Bistandsadvokat Kjetil Nilsen

Bistandsadvokat Kjetil Nilsen er kritisk til behandlingstiden til Øst-Finnmark politidistrikt.

Foto: Tarjei Abelsen

En mann i 40-årene er tiltalt for i 2009 å ha brukt ei sprøyte med narkotika for å gjøre ei tenåringsjente ute av stand til å motsette seg samleie.

Det har tatt tre år fra saken ble anmeldt, til den nå føres for retten, og det mener jentas adovat Kjetil Nilsen er svært problematisk.

– Vitnene glemmer, tiltalte glemmer, fornærmede glemmer og bevisbildet blir mer uklart enn hvis man hadde fått en iretteføring innen rimelig tid etter anmeldelsen, sier Kjetil Nilsen.

Uholdbar ventetid

Mannen som er tiltalt erkjenner ikke straffskyld etter tiltalen, og han avga en forklaring som var svært ulik den fornærmede avgav.

Jenta sier i sin forklaring at mannen har ruset henne i den grad at hun ikke har kunne gjøre motstand mot hans seksuelle overgrep - som hun mener skjedde da hun var femten. Men mannen mener de to har hatt sex frivillig, og at hun var blitt 16 år da dette skjedde.
Hvis det blir en domfellelse vil den den lange saksbehandlingstiden få uheldige konsekvenser mener bistandsadvokaten.

– Den domfelte vil få en vesentlig strafferabatt pågrunn av politiets sendrektighet i sakne, det har høyesterett slått fast at saksbehandlingstid over ett år er brudd på menneskerettighetene, og skal gjenspeiles i straffeutmålingen, sier Nilsen.

– På rettssikerheten løs

Aktor i saken Tor Børge Nordmo er enig i at det er uheldig at det har tatt så lang tid. Saken har fem ganger vært innom Statsadvokatens kontor og blitt purret på.

– På et generelt grunnlag er det alltid problematisk at det tar tid før man får forklare seg for en rett, for da er det fare for at de ikke husker så godt som de ville gjort nær begivenheten, sier Nordmo.

Bistandsadvokat Nilsen mener man ikke kan godta den lange liggetiden som denne saken har fått.

– Det her er rett og slett for dårlig. Det går på rettssikkerheten løs, både for tiltalte og fornærmede - så det er beklagelig, sier han.