NRK Meny
Normal

– Boligmarkedet på Svalbard er allerede ganske tøft

Boligsituasjonen på Svalbard kan bli utfordrende fremover, og Lokalstyret vurderer å bruke 22 millioner kroner på nye boliger.

Gågate svalbard

Boligsituasjonen i Longyearbyen på Svalbard kan bli utfordrende fremover.

Foto: Ørjan Hansen / NRK

Skredområdet i Longyearbyen

De skredrammede spisshusene i Longyearbyen skal rives.

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Boligmarkedet på Svalbard er allerede ganske tøft, sier lokalstyreleder Arild Olsen til NRK.

Det er flere faktorer som spiller inn på hvordan boligsituasjonen i Longyearbyen på Svalbard utvikler seg fremover.

Torsdag fikk 30 beboere i hybelhuset det gamle sykehuset i Longyearbyen to timer på seg til å forlate bygget. En rapport fra Multiconsult viser at bygget har så alvorlige setningsskader at det kan kollapse. Det blir trolig ikke aktuelt å sette i stand bygget igjen.

Skredutsatt

19. desember 2015 ble elleve av de såkalte spisshusene i byen ødelagt av snøskredet fra Sukkertoppen.

Familiene som bodde i spisshusene har fått ny fast bopæl, ifølge Olsen. De 30 beboerne som er evakuerte fra hybelhuset i det gamle sykehuset er inntil videre innlosjert i andre boliger hvor de kan bli værende til i uke 9. Etter dette kan det bli vanskelig å finne permanente løsninger.

Arild Olsen

Lokalstyreleder Arild Olsen.

Foto: Kjersti Strømmen / NRK

Lokalstyret venter også på nye skredkart over Longyearbyen. Når disse kommer må det sannsynligvis gjøres tiltak, ifølge Olsen.

– Dagens boligmasse trenger sårt vedlikehold, og flere boliger ligger i skredutsatte områder, sier han.

– Usikre

Løsningen kan bli nye boliger. Longyearbyen lokalstyre vurderer å bygge nye boliger for 22 millioner kroner. Pengene ble gitt av regjeringa i november i fjor. Hensikten var å øke etterspørselen etter arbeidskraft i anleggs- og byggebransjen i Longyearbyen.

Men også situasjonen i hjørnesteinsbedriften Store Norske vil kunne påvirke boligmarkedet i Longyearbyen.

– Vi er usikre på hvordan dette vil påvirke boligmarkedet fremover. Man vil jo anta at det blir frigjort flere boliger etterhvert som nebemanningsprosessen i gruveselskapet pågår, sier Olsen.