NRK Meny
Normal

– Berserk seiler videre

Statsadvokat Tor Børge Nordmo har bestemt seg for å anke frifinnelsen av Jarle Andhøy etter eventyrerens siste ekspedisjon til Antarktis.

Jarle Andhøy

Dommen mot Jarle Andhøy blir anket.

Foto: Bjørnbakk, Jan-Morten / NTB scanpix

– Vi er uenige i det resultatet Nord-Troms tingrett har kommet fram til, sier Nordmo til NRK.

Andhøy ble frifunnet på grunnlag av unnskyldelig rettsvillfarelse fordi han selv trodde han hadde de riktige tillatelsene til å reise til Antarktis.

Statsadvokat Tor Børge Nordmo

Statsadvokat Tor Børge Nordmo.

Foto: Knut-Sverre Horn

– Andhøy har seilt i disse områdene tidligere, og han vet hva som kreves for å gjøre det, sier Nordmo.

Det blir opp til lagmannsretten om anken skal tas opp til behandling eller ikke.

Hevdet han hadde tillatelse

Den omstridte ekspedisjonen fant sted i mars og april i fjor. Med på turen var blant andre komikeren Anne Kat. Hærland og artisten Petter Baarli.

Andhøy mente selv at han hadde fått tillatelse til ekspedisjonen fra argentinske myndigheter.

Påtalemyndigheten mener tillatelsen ikke var tilfredsstillende, ettersom den ikke kom fra rett myndighet i Argentina. De ville dømme Andhøy til 30 dagers betinget fengsel og til å betale en bot på 45.000 kroner.

Ventet på anken

Jarle Andhøy og Juan Manuel Hernandez

Jarle Andhøy og ekspedisjonsmedlem Juan Manuel Hernández med den argentinske tillatelsen de hevder ga Berserk rett til å seile i Antarktis.

Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB Scanpix

Jarle Andhøy er ikke overrasket over anken.

– Norge måtte anke dommen for å vise at de har noe som helst til å forvalte internasjonalt farvann i det hele tatt. Men jeg mener Norge må forholde seg til internasjonale konversjoner.

Andhøy sier han skal med sin seilbåt Berserk ut på nye eventyr, velsignet av argentinske myndigheter.

– Vi har fått tillatelse fra argentinske myndigheter til å seile Falklandsøyene, Syd-Georgia, og Sørishavet, sier den norske seileren.

Tre rettssaker

Andhøy er to ganger tidligere bøtelagt for å ha brutt regelverket som er forankret i Antarktistraktaten. Den siste rettsrunden gikk helt til Høyesterett.

Andhøy brukte Nord-Troms tingrett og Hålogaland lagmannsrett som arena for å få ut dokumentasjon og detaljer om hva som skjedde da han under sin første ekspedisjon i 2011 mistet tre kamerater i et forlis.

I tillegg utfordret Andhøy og hans forsvarer meldeplikten og garantikravene ved å hevde at Havrettstraktatens bestemmelser om fri ferdsel på det åpne hav går foran Antarktistraktaten.

Dette var verken Nord-Troms tingrett eller ankeinstansen Hålogaland lagmannsrett med på. Andhøy ble bøtelagt med 45.000 kroner.

Høyesterett åpnet for å vurdere saken, men dommen i lagmannsretten ble opprettholdt.

– Da Jarle Andhøy tidligere har vært dømt mener vi avgjørelsen tingretten nå er kommet fram til er vanskelig å forene med tidligere avgjørelser. Slik det foreligger blir det vanskelig for norske myndigheter å følge opp sine forpliktelser i Antarktis, og det kontrollregimet man er forpliktet til å ha, sier statsadvokat Tor Børge Nordmo.